Dňa 6.5.2016 (piatok) sa žiaci elokovaného pracoviska Spišské Bystré zúčastnili programu MŠ a ZŠ Spišské Bystré pri príležitosti krásneho sviatku Deň matiek.

SZUŠ Rosnička reprezentovali žiaci hudobného odboru (1. a 3. ročník) svojou hrou na klavíri pod vedením p.učiteľky Mgr. M. Gabčovej a tanečný odbor  (žiaci 3., 4., a 6. ročníka) pod vedením p. uč. M. Bodyovej vystúpil s choreografiami: ,,Farbičkovo, Jarný deň (sólistka Liliana Lopušeková), Hra a Užívam si". Nechýbali aj žiaci 1. ročníka TO pod vedením p.učiteľky A. Dlhej, ktorý sa predstavili hravým detským tancom pod názvom ,,Spievaj, že si spievaj"

Deti svojím talentom potešili oči mnohých divákov, za čo boli odmenené potleskom a kde-tu sa zjavila i slzička šťastia.