Nakoľko situácia spôsobená pandémiou koronavírusu COVID-19, nás dostala do izolácie a na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ zo dňa 26.03.2020 prijímacie talentové skúšky budeme realizovať počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 

Rodičia žiakov majú možnosť poslať elektronicky prihlášku na štúdium ZUŠ v našej škole, ktorú zaradíme do evidencie uchádzačov.

Prihláška: http://szus.rosnicka1.sk/sk/skola/dokumenty?download=23:prihlaska-na-studium

Vážime si spoluprácu s Vami a veríme, že sa čoskoro uvidíme bez rúška.

 

Milí naši žiaci výtvarného odboru. Sme radi, že spolu vieme fungovať online. A preto sme sa rozhodli pokračovať. Každý pondelok budeme zverejňovať úlohy na facebookovej stránke našej školy. Aby sme Vás v tejto dobe motivovali, máme pre vás dobrú správu. Po skončení karantény vyberieme tri najlepšie  práce a odmeníme ich výtvarnými pomôckami, aby ste ďalej mohli pokračovať vo vašej umeleckej tvorbe. Z vašich diel budeme postupne vytvárať  online galériu na facebooku a webovej stránke. https://www.facebook.com/rosnicka1/