V sobotu, 7. decembra 2019 sa v obci Vrbov konali vianočné trhy spojené s privítaním Mikuláša. V kultúrnom programe sa zúčastnili aj žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička z obce Vrbov. Žiaci sa predstavili v štyroch súčasných tanečných choreografiách: „Jingle Bells“ , „SOS“ , „Padám“  a „All I want for Christmas“ .
             Akcia sa odohrávala v parku pred Obecným úradom. Zodpovedný pedagóg: Mgr. Barbora Ilečková.

Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019 Privítanie Mikuláša v obci Vrbov 2019

Vo štvrtok, 19. decembra 2019 sa v doobedňajších hodinách v priestoroch telocvične ZŠ v Plavči konalo Vianočné vystúpenie žiakov tanečného odboru SZUŠ Rosnička. Na vystúpení sa zúčastnilo aj početné množstvo rodičov a starých rodičov žiakov.
            Žiaci vystúpili vo Vianočnom pásme  s týmito choreografiami: Pohybovo-tanečné pásmo „Pes a mačka“,  choreografia na motív klasického tanca „We wish“, choreografia „Šťastné a veselé“ , choreografia „Jingle Bells“ , choreografia „SOS“ ,choreografia „Padám“, scénický tanec „God rest ya Merry Gentleman a  choreografia „Winter“. 
Koncert bol sprevádzaný aj výstavou žiakov výtvarného odboru. 

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Barbora Ilečková.

 

Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019 Vianočné vystúpenie Plaveč 2019

Súkromná základná umelecká škola Rosnička

Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor

si Vás dovoľuje pozvať k účasti na VI. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „ V RÍŠI DIVOV “

Propozície a pravidlá:

 

Naša súťaž nemá predchádzajúce kolá a môžu sa jej zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

 

Téma súťaže: DIVOČINA „v hlave“

 

 Divočina v hlave ? V mojej určite. A  čo sa skrýva v tvojej ? V tvojich predstavách? Ukáž nám svoju divočinu ! Každý z nás má občas pocit, že mu praskne hlava, je plná myšlienok a nápadov. Naša divočina v hlave je ako pohyb všetkých ľudí v mestách. Nezdá sa ti, že sa mesto náramne podobá na divočinu v džungli ? Možno to naozaj tak aj je.  Zvieratá majú svoje skupiny, stáda, svorky, tak ako my na sociálnych sieťach a v našich životoch. Našťastie táto divočina v našich hlavách nemá svoje sociálne siete, ktoré by sme mohli preskúmať. A my sme preto zvedaví! Ukáž nám tú svoju divočinu v hlave.

Tešíme sa na vaše dielka.

 

Harmonogram súťaže: 8.apríl 2020 – uzávierka súťaže

20.apríl 2020 – výber víťazných prác

 

 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostnú vernisáž koncom mája 2020, bližší termín organizátori spresnia dodatočne na internetovej stránke www.szus.rosnicka1.sk

 

Podmienky súťaže:

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba, maľba, grafické a kombinované techniky ako aj priestorové objekty.  Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované. Plošný formát maximálne do veľkosti A2. Priestorové objekty – bez obmedzenia

 

Práce označte štítkom priloženým k propozíciám súťaže.

Zároveň priložte aj zoznam odoslaných prác.

ťažné práce sa nevracajú !!!

 

ťažné kategórie:

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

 

Vyhodnotenie súťaže:

Súťažné práce vyhodnotí odborná porota (jej zloženie bude zverejnené dodatočne na internetovej stránke školy). Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny ako aj ďalších cenách a čestných uznaniach. Najlepšie práce a výsledková listina budú zverejnené na internetovej stránke SZUŠ Rosnička:  www.szus.rosnicka1.sk

Práce zasielajte na adresu:


SZUŠ ROSNIČKA
Michalská 12
060 01 Kežmarok

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Mgr. Melánia Sopková, riaditeľka SZUŠ Rosnička

 

Tel: 0907 495 990

 

Zodpovedná za súťaž: Mgr. Pavlína Gancarčíková, výtvarný pedagóg SZUŠ Rosnička, tel: 0904922896

 

v prípade otázok kontaktujte: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

ťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Štítok k označeniu prác:

 

 

VI. ročník výtvarnej súťaže V RÍŠI DIVOV

Téma: Divočina „v hlave“

Meno a priezvisko autora

 

Vek autora

 

Názov práce

Technika

Adresa školy

 

 

Meno pedagóga a kontakt

 

 

 

 

 

 

Zoznam odoslaných prác V RÍŠI DIVOV VI.

 

Adresa školy

 

 

Č.

Meno a priezvisko autora

 

Názov práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhlas GDPR:

Prihlásením do súťaže dáva zákonný zástupca účastníka súťaže súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, adresa školy alebo zariadenia organizátorovi súťaže v súlade so zákonom 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov. Tieto údaje sa použijú v propagačných materiáloch aktuálneho ročníka súťaže, prípadne vo výsledkovej listine a budú zverejnené na webstránke organizátora súťaže. Súhlas sa dáva na obdobie 2 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na poštovej adrese organizátora súťaže.

 

Talentové prijímacie skúšky sa v školskom roku 2019/2020 uskutočnia vo všetkých elokovaných pracoviskách do 15. septembra.

 

Talentové prijímacie skúšky 2019-2020 Talentové prijímacie skúšky 2019-2020 Talentové prijímacie skúšky 2019-2020 Talentové prijímacie skúšky 2019-2020 Talentové prijímacie skúšky 2019-2020 Talentové prijímacie skúšky 2019-2020