Tanečný

 • Tanečníci SZUŠ Rosnička na plese v Spišskom Bystrom

  Dňa 30.1.2016 naši žiaci tancom spríjemnili večer účastníkom plesu v Spišskom Bystrom.

 • Tanečný odbor

  Štúdium v tanečnom odbore vyžaduje nielen talent, ale aj sebadisciplínu, vytrvalosť a usilovnosť. Napriek tomu je pohyb najmä deťom veľmi blízky. Pohybom vyjadrujú pocity, nálady, dramatický dej a zhmotňujú a rozvíjajú vlastnú fantáziu.

  Počas štúdia sa žiaci učia viaceré druhy tanca: klasický, ľudový, kreatívny, moderný, jazzový a iné.

 • Tri oriešky pre Popolušku

  Dňa 14.12.2017 sa  žiaci  tanečného odboru elokovaného pracoviska Holumnica zapojili do Vianočného koncertu , kde svojím tanečným umením pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Ukážka z hodín tanečného odboru v Čirči

   Prinášame vám malé "nazretie" do tanečnej hodiny v Čirči.

 • Ukážka z hodín tanečného odboru v Spišskej Teplici

  Štúdium v tanečnom odbore vyžaduje nielen talent, ale aj sebadisciplínu, vytrvalosť a usilovnosť. To predviedli  žiaci tanečného odboru na ukážke svojej vyučovacej hodiny v Spiišskej Teplici.

 • Vernisáž na krídlach mnícha Cypriána

  Múzeum v Červenom Kláštore v sobotu 4.júna 2016  ožilo výtvarným umením. Konala sa tu vernisáž a slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže v Ríši divov tento krát s témou Na krídlach mnícha Cypriána, ktorú organizovala SZUŠ Rosnička. Víťazné práce boli poznačené tajomstvom života mnícha Cypriána, jeho leteckých pokusov, skrytej krásy v prírode, pretože práve tá sa stala inšpiráciou nie len pre neho, ale aj pre nás.

 • Vianočná besiedka - Huncovce

  Dňa 8.12.2017 si žiaci MŠ Huncovce pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej  DiS.art.  pripravili prekvapenie pre svojich najbližších pri príležitosti blížiacich sa Vianoc.

 • Vianočná besiedka v Čirči

  Dňa 21.12.2017 vo štvrtok sa  žiaci tanečného odboru v elokovanom pracoviska Čirč pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdičku zapojili do Vianočného koncertu , kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Vianočná výstava spojená s vianočným predstavením tanečného odboru - elokované pracovisko MŠ Huncovce

  Dňa 15.12.2016 to v materskej škole v Huncovciach ožilo tanečným a výtvarným umením.

 • Vianočný koncert TO v Šuňave

  Dňa 22.12.2016 sa žiaci PŠ1, 3+5.ročník TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované žiakom školy i verejnosti pod názvom „Vianočný koncert“.

 • Vianočný koncert združenia obcí

  Dňa 30.12.2016 sa žiačky VI ročníka z elokovaného pracoviska Holumnica, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička, zapojili do Vianočného koncertu združenia obcí v Malom Slavkove kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Vytancované bronzové pásmo

  Festival detského nefolklórneho tanca je súťažou choreografickej tvorby kolektívov. Aj žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Šuňave boli jej súčasťou.

 • Vytancované ďalšie ocenenia...

  Zlaté, strieborné aj bronzové...všetky tieto ocenenia si vytancovali tanečníci SZUŠ Rosnička na tohtoročnom festivale detského nefolklórneho tanca ,,Deň tanca 2016“ vo Svite.

 • Vytancované strieborné pásmo

  Dňa 16.03.2017/ Štvrtok sa žiačky našej školy prezentovali na regionálnej tanečnej súťaži vo Svite, konkrétne v Dome Kultúry, pod  vedením Ing. Martiny Polanskej.

 • Záverečný koncert SZUŠ Rosnička

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Vás dňa 22.6.2016 pozýva na svoj záverečný koncert.

Page 3 of 3