Dokumenty

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015/2016
Rozhodnutie pre komisionálnu skúšku
Informácia o poplatkoch SZUŠ Rosnička s nastavením úhrady platieb
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015
Správa o vých.-vzdel. činnosti 2017-2018
Dohoda o vypožičaní nástroja
Zásady ochrany osobných údajov
Správa o výchovno-vzdelavácích výsledkoch 2018-2019
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, dotazník
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019/20
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020-2021