Vyučovanie vo výtvarnom odbore je orientované na materiálovo-technické experimentovanie cez plošné vytváranie, kreslenie, maľovanie, grafickú tvorbu až k priestorovému vytváraniu, modelovaniu, sochárstvu, keramike.