Štúdium v tanečnom odbore vyžaduje nielen talent, ale aj sebadisciplínu, vytrvalosť a usilovnosť. Napriek tomu je pohyb najmä deťom veľmi blízky. Pohybom vyjadrujú pocity, nálady, dramatický dej a zhmotňujú a rozvíjajú vlastnú fantáziu.

Počas štúdia sa žiaci učia viaceré druhy tanca: klasický, ľudový, kreatívny, moderný, jazzový a iné.