Hudobný

 • ,,Pre deduškov a babičky"

  Už tradične je mesiac október venovaný úcte k našim starým rodičom. Vystúpenie si tak pre nich pripravili aj žiaci Hudobno - pohybovej prípravy a Hudobného odboru v MŠ Huncovcve pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • 10.ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

  Dňa 10 .apríla 2018 sa žiačka hudobného odboru Lea Kováčiková SZUŠ ROSNIČKA,z elokovaného pracoviska v Huncovciach, predviedla na tejto klavírnej súťažnej prehliadke po druhý krát.

 • 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi

  Dňa 19.apríla 2016 sa žiačky hudobného odboru SZUŠ Rosnička, z elokovaného pracoviska v Huncovciach, predviedli na 9 ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Spišskej Novej Vsi po prvý krát.

 • Deň detí v Huncovciach alebo ZŠ Huncovce hľadá svoj talent

  Deň detí v ZŠ Huncovce sa tento rok niesol aj v znamení hľadania svojho talentu. Všetci naši žiaci SZUŠ Rosnička sa tu predviedli pod vedením p.uč.Miroslavy Čenščákovej v plnej paráde pred žiakmi ZŠ Huncovce vo všetkých svojich odboroch.

 • Deň matiek v Huncovciach

  Dňa 6.mája 2016 sa deň matiek oslavoval aj v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce, pod vedením p.uč. Miroslavy Čenščákovej.

 • Deň matiek v Spišskom Bystrom

  Dňa 6.5.2016 (piatok) sa žiaci elokovaného pracoviska Spišské Bystré zúčastnili programu MŠ a ZŠ Spišské Bystré pri príležitosti krásneho sviatku Deň matiek.

 • Deň otvorených dverí v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok

  Vo štvrtok 23.3.2017 bolo v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok rušno. Niežeby to tak inokedy nebolo, no v tento deň otvorila Základná škola Spišský Štvrtok svoje brány širokej verejnosti,  hlavne predškolákom – budúcim prvákom a ich rodičom.

 • Deň úcty k starším

  Dňa 22. 10. 2017 v nedeľu sa v priestoroch školskej jedálne ZŠ s MŠ v Sp. Bystrom uskutočnilo posedenie a kultúrny  program  venovaný seniorom obce pri príležitosti Dňa úcty k starším, pod vedením žiakov hudobného odboru a pani učiteľky 

  Mgr. Miroslavy Gabčovej, DiS.art.

 • Deň úcty k starším v Červenom Kláštore

  V pondelok 17.10.2016 sa žiaci našej školy prezentovali na vystúpení ku Dňu úcty k starším v Červenom Kláštore, konkrétne v Dome Kultúry pod  vedením triednych učiteľov.

 • Hudobný odbor

  Jendým z hlavných cieľov k dosiahnutiu určitej úrovne kľúčových spôsobilostí pre ďalší rast žiaka je rozvoj jeho hudobnej predstavy, ako základný atribút vo vytváraní správnej sluchovej, rytmickej a intonačnej schopnosti, na ktorej závisí úspešnosť vyučovania predmetu vo vyšších ročníkoch.

  V každom predmetovom zameraní hudobného odboru je dôležité vytvoriť vzťah žiaka k svojmu nástroju, čo vedie nielen k radosti z hry, ale aj k samotnej potrebe cvičiť a pracovať. Je treba dbať na špecifickosť vzdelávania jednotlivých predmetov, pretože požiadavky na zvládnutie nástroja závisia od individuálnych dispozícií žiaka a jeho veku.

 • Koncert klaviristov v Huncovciach

  V nedeľu dňa 14.5.2017 sa začal klavírny koncert žiakov SZUŠ Rosnička v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščáková DiS.art.

 • Mesiac úcty k starším aj v Huncovciach

  Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Žiaci literárno dramatického a hudobného odboru v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce tak urobili pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • Music

  One of most important goals in achieving good level of key competences for future growth and development of a child is the development of his musical imagination. It is the must for its proper auditive, rhythmic and intonational abilities. On these abilities of a child depends the success of its achievement in higher grades.

  It is crucial in each music kind to develop the relation of child to the instrument. The child not only enjoys the playing. He feels the necessity to practise to play new pieces and to play better. There must be respected individual disposition of a child and its age, when assigning tastks.

 • Naše klaviristky na súťaži v Kysuckom Novom meste

  Dňa 13. apríla 2016 sa žiačky hudobného odboru SZUŠ Rosnička, z elokovaného pracoviska v Huncovciach, zúčastnili na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri v Kysuckom Novom meste.

 • Open ZUŠ

  V nedeľu 25.3.2018 v popoludňajších hodinách to v ZŠ Spišský Štvrtok žilo umením.

 • OPEN ZUŠ – výstavno – edukačný projekt pokračuje

  V nedeľu 15.4.2018 v popoludňajších hodinách to v ZŠ Švábovce žilo umením. V rámci výstavno – edukačného projektu OPEN ZUŠ sa predviedli žiaci výtvarného a hudobného odboru spolu so svojimi pedagógmi. Výstavno – edukačný projekt OPEN ZUŠ priniesol prezentáciu výtvarného odboru na verejnosti formou výstavy a tvorivých workshopov pre žiakov a rodičov. Sprístupnil ukážky z hodín hudobného odboru: klavír, husle a gitara a tiež spevu. Hlavnou dominantou bolo na základe ukážok práce našej ZUŠ získať nových talentovaných žiakov.

 • Talentové skúšky

  Talentové skúšky budú prebiehať od 1.apríla do 15 júna v priestoroch jednotlivých elokovaných pracovísk pod vedením odborného pedagóga. Bližšie info o čase si pedagóg určí sám v danom elokovanom pracovisku.

 • Talentové skúšky

  Talentové skúšky budú prebiehať od 1. apríla do 15 júna v priestoroch elokovaných pracovísk SZUŠ Rosnička pod vedením odborného pedagóga.

 • Teach for Slovakia v Huncovciach

  Teach for Slovakia je projekt, ktorý pomáha deťom rozvíjať svoj talent, vedomosti, záujmy bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, aká je ich minulosť, čím všetkým smutným si prešli. Jednoducho povedané deťom ťažko prispôsobivým alebo sociálne slabším. Tentokrát prišiel do Huncoviec.

 • Triedny koncert klaviristov v Spišskom Štvrtku

  Dňa 1.6 2017 sa v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok uskutočnil triedny koncert klaviristov.

 • Vernisáž na krídlach mnícha Cypriána

  Múzeum v Červenom Kláštore v sobotu 4.júna 2016  ožilo výtvarným umením. Konala sa tu vernisáž a slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže v Ríši divov tento krát s témou Na krídlach mnícha Cypriána, ktorú organizovala SZUŠ Rosnička. Víťazné práce boli poznačené tajomstvom života mnícha Cypriána, jeho leteckých pokusov, skrytej krásy v prírode, pretože práve tá sa stala inšpiráciou nie len pre neho, ale aj pre nás.

 • Vernisáž výstavy - Prezentujeme náš talent

  Vo štvrtok 08.06.2017 sa v Starej Lesnej v penzióne Tatrania konala vernisáž výtvarného odboru spojená s odovzdávaním cien víťazom III. ročníka našej výtvarnej súťaže V Ríši divov s tohtoročnou témou Cesta okolo sveta.

 • Vianočná besiedka

  Dňa 21. 12. 2017 vo štvrtok sa v priestoroch učebne HO ZŠ s MŠ v Sp. Bystrom uskutočnila vianočná besiedka žiakov HO – klavír, pod vedením pani učiteľky Mgr. Miroslavy Gabčovej. 

 • Vianočná besiedka - Huncovce

  Dňa 8.12.2017 si žiaci MŠ Huncovce pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej  DiS.art.  pripravili prekvapenie pre svojich najbližších pri príležitosti blížiacich sa Vianoc.

 • Vianočná výstava a koncert - MŠ Huncovce

  Výstava vianočných prác žiakov výtvarného odboru pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej a vianočný koncert klaviristov hudobného odboru pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.artsa uskutočnila dňa 21. 12. 2017 v priestoroch Materskej školy Huncovce.

 • Vianočný koncert hudobného odboru v Huncovciach

  V utorok 20. 12. 2016 si popoludnie spríjemnili aj žiaci hudobného odboru z elokovaného pracoviska v Huncovciach pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • Výchovný koncert v ZŠ Huncovce

       Výchovný koncert pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art začal v ranných hodinách.  Medzi hosťami boli okrem žiakov ZŠ HUncovce aj pani riaditeľka a pedagógovia. Obohatením bola prítomnosť pána učiteľa Ladislava Pompu a jeho súrodenca Matúša, ktorí tu hosťovali.

 • Vystúpenie ku dňu matiek - Huncovce

  Žiaci hudobného a literárno - dramatického odboru v Huncovciach, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art  taktiež predviedli svoj talent v rámci vystúpenia ku Dňu matiek.

 • Záverečný koncert SZUŠ Rosnička

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Vás dňa 22.6.2016 pozýva na svoj záverečný koncert.