ZŠ s MŠ Plaveč

 • Aj v Plavči sa deň matiek oslavoval tancom

  Dňa 08.05.2016 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“.

 • Deň matiek v Plavči

  Dňa 21.05.2017 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“.

 • Deň tanca Svit 8.3.2018

  Žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska Plaveč pod vedením p.uč. Agi Dlhej sa dňa 8.marca 2018 predstavili na nadregionálnej prehliadke nefolklórneho tanca v troch tanečných kategóriách:

 • Deň tanca v Plavči

  Posolstvom Medzinárodného dňa tanca je oslava tanca, zjednotenie všetkých jeho foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí, prekročiť tak napríklad aj vekové bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem. A práve takýto deň zažili žiaci tanečného odboru v Plavči.

 • Hodina tanečného odboru - prípravné štúdium Plaveč

  Hodina TO v Plavči - prípravné štúdium.

 • Koopekreativita - Naše handemade Vianoce

  Víkend v znamení výtvarného umenia, tanca, hudby, tvorivosti a spolupráce. Takto môžeme opísať 2. a 3 december 2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej.

 • Naše handemade Vianoce - Koopekreativita

  Koopekreativita - Naše handemade Vianoce - projet, ktorý začíname realizovať 2.12 - 3.12.2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej

 • Projekt Koopekreativity - Medziodborové sústredenie výtvarného a tanečného odboru

  Dňa 8. 5. 2017 sa v Plavči konalo medziodborové sústredenie tanečného a výtvarného odboru. Išlo o spoluprácu zvolených umeleckých odborov, ktorá zahŕňala tvorbu rekvizít a choreografií na pripravovaný výchovný koncert SZUŠ Rosnička s názvom Cesta okolo sveta.

 • Tanečné dopoludnie Plaveč MŠ

  Tanečné dopoludnie v Plavči sa sústredilo na spestrenie vyučovacieho procesu.

 • Tanečné sústredenie

  Dňa 11.03.2016 /  Piatok /sa žiaci z elokovaného pracoviska Plaveč zúčastnili tanečného sústredenia v Starej Lesnej, konkrétne v hoteli Tatrania pod vedením p. uč. Ing. Martiny Polanskej.

 • ZŠ s MŠ Plaveč

  Adresa:

  Školská 93, 065 44 Plaveč

  Odbory: