PP Ľubica

 • Exkurzia výtvarného odboru v Košiciach 04.02.2016

  Salvador Dalí, španielsky maliar, sochár, filmár a spisovateľ. Jeden z najslávnejších umelcov surrealizmu sa stal tento krát centrom pozornosti exkurzie SZUŠ Rosnička.

 • Hviezdoslavov Kubín

  V dňoch 1. a 2.3.2016 sa žiaci 3. a 5. ročníka Literárno dramatického odboru SZUŠ Rosnička v Ľubici zúčastnili na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v ZŠ Ľubica. (súťaž v prednese poézie a prózy)

 • Pečenie medovníkov

  V rámci vianočných sviatkov a adventu žiaci LDO z Ľubice pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej piekli medovníčky.
 • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

 • PP Ľubica

  Adresa:

  Bernolákova 1, 059 71 Ľubica

  Odbory:

   

 • Tvorivé dielne - Ľubica

  Vianočné tvorivé dielne výtvarného odboru v elokovanom pracovisku Ľubica sa konali 5.12.2017 pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej

 • Tvorivé dielne Babičkina škola

  Na tvorivých dielňach v kaštieli Strážky sa žiaci z elokovaného pracoviska v Ľubici pod vedením lektorky a pani učiteľky výtvarného odboru PaedDr. Evy Raffajovej zoznámili s históriou tkania kobercov, prácou s krosnami, jesennými prírodninami a témou jesene na plátne umelcov.

 • Tvorivé dielne v kaštieli Strážky: Ruka aká si?

  Žiaci literárno-dramatického odboru v Ľubici sa počas jarných prázdnin dňa 6.3.2017 zúčastnili tvorivých dielní v kaštieli Strážky na tému Ruká aká si?
 • Týždeň rómskej kultúry LDO Ľubica

  Do týždňa rómskej kultúry sa svojimi aktivitami zapojili aj žiaci literárno dramatického odboru v Ľubici pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej

 • V hlavnej úlohe kašírovanie...

  Dnešné deti potrebujú niečo netradičné, ani obyčajné farbičky ich nezaujmú na dlhšiu dobu. Učiteľky výtvarného odboru Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Pavlína Gancarčíková a Mgr. Lenka Orolinová tentokrát žiakov zaujali kašírovaním. V elokovaných pracoviskách Spišský Štvrtok, Spišská Teplica a Ľubica sa tak modelovalo z papiera.
 • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

  Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

 • Vianočné dielne na Kežmarskom hrade

  7. 12. 2016 sa žiaci Literárno dramatického odboru z Ľubice, pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej zúčastnili vianočných tvorivých dielni na Kežmarskom hrade.

 • Žiaci LDO z Ľubice v Tatranskej galérii v Poprade

  Žiaci literárno dramatického odboru v Tatranskej galérii v Poprade.