ZŠ Vrbov

 • „Doktor Coppelius a bábiky“ vo Vrbove

  V stredu 20.12.2017 sa žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska vo Vrbove, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička, zapojili do vianočného koncertu , kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Otvorená hodina tanečného odboru vo Vrbove

  Dňa 14.02.2017 sa v priestoroch elokovaného pracoviska ZŠ Vrbov uskutočnila otvorená hodina tanečného odboru.

  Žiaci tretieho ročníka tanečného odboru sa predviedli pod vedením pani učiteľky Ing. Aliny Rudickej.  Desať žiakov ukázalo ako prebieha ich vyučovacia hodina a následne sa odprezentovalo tanečným vystúpením
  pod názvom “ Valčík snežienok” Vystúpenie našich žiakov zožalo potlesk od rodičov a obecenstva.



 • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

 • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

  Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

 • ZŠ Vrbov

  Adresa:

  Vrbov 266, 059 72 Vrbov

  Odbory: