ZŠ Ihľany

 • Aj v Ihľanoch sú šikovní žiaci

  Ukážka prác žiakov výtvarného odboru z elokovaného pracoviska Ihľany, pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkoej a Mgr. Magdalény Hudzíkovej.

 • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

 • Rómska paleta 2017

  Žiaci výtvarného odboru v Ihľanoch pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej boli ocenení vo výtvarnej súťaži Rómska paleta 2017. 

 • Úspech SZUŠ Rosnička v súťaži Rómska paleta september 2015

  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 24.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta (medziokresná súťaž výtvarných prác rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a tiež VI. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ).

 • Úspech SZUŠ Rosnička v súťaži Rómska paleta september 2016

  Svojimi dielami ,,s témou 4 ročné obdobia“ opäť zvíťazili......

  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 25.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta (medziokresná súťaž výtvarných prác rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a tiež VII. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ).

 • Úspech vo výtvarnej súťaži Anjel Vianoc

  Výtvarnú súťaž Anjel Vianoc organizuje už tradične Tatranská galéria v Poprade. Už dávno to nie je len regionálna súťaž, ale celoslovenská.

 • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

  Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

 • ZŠ Ihľany

  Adresa:

  Ihľany 127, 059 94 Ihľany

  Odbory: