ZŠ Huncovce

 • Návšteva v Tatranskej galérii

  Žiaci výtvarného odboru z elokovaného pracoviska Huncovce sa dňa 25.1.2018 a 26.1.2018 zúčastnili výstavy v Tatranskej galérie v Poprade. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej a lektorov mali možnosť vidieť až tri výstavy, stálu expozíciu Odkryté hodnoty, MILLE FLEURS a Anjeličkovo. 

 • ,,Klobúk dole pán Brunovský“

  Tatranská galéria v Poprade tento krát myslela aj na detských priaznivcov umenia. Pripravila interaktívnu výstavu s názvom ,,Klobúk dole pán Brunovský“ Tá je určená najmä pre detského návštevníka. Hravou formou totiž deťom priblíži život a dielo jedného z najvýznamnejších slovenských grafikov a maliarov Albína Brunovského.

 • ,,Pre deduškov a babičky"

  Už tradične je mesiac október venovaný úcte k našim starým rodičom. Vystúpenie si tak pre nich pripravili aj žiaci Hudobno - pohybovej prípravy a Hudobného odboru v MŠ Huncovcve pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • 10.ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri

  Dňa 10 .apríla 2018 sa žiačka hudobného odboru Lea Kováčiková SZUŠ ROSNIČKA,z elokovaného pracoviska v Huncovciach, predviedla na tejto klavírnej súťažnej prehliadke po druhý krát.

 • 9. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri v Spišskej Novej Vsi

  Dňa 19.apríla 2016 sa žiačky hudobného odboru SZUŠ Rosnička, z elokovaného pracoviska v Huncovciach, predviedli na 9 ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Spišskej Novej Vsi po prvý krát.

 • Deň detí v Huncovciach alebo ZŠ Huncovce hľadá svoj talent

  Deň detí v ZŠ Huncovce sa tento rok niesol aj v znamení hľadania svojho talentu. Všetci naši žiaci SZUŠ Rosnička sa tu predviedli pod vedením p.uč.Miroslavy Čenščákovej v plnej paráde pred žiakmi ZŠ Huncovce vo všetkých svojich odboroch.

 • Deň matiek v Huncovciach

  Dňa 6.mája 2016 sa deň matiek oslavoval aj v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce, pod vedením p.uč. Miroslavy Čenščákovej.

 • Deň úcty k starším v Červenom Kláštore

  V pondelok 17.10.2016 sa žiaci našej školy prezentovali na vystúpení ku Dňu úcty k starším v Červenom Kláštore, konkrétne v Dome Kultúry pod  vedením triednych učiteľov.

 • Exkurzia výtvarného odboru v Košiciach 04.02.2016

  Salvador Dalí, španielsky maliar, sochár, filmár a spisovateľ. Jeden z najslávnejších umelcov surrealizmu sa stal tento krát centrom pozornosti exkurzie SZUŠ Rosnička.

 • Koncert klaviristov v Huncovciach

  V nedeľu dňa 14.5.2017 sa začal klavírny koncert žiakov SZUŠ Rosnička v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščáková DiS.art.

 • Koopekreativita - Naše handemade Vianoce

  Víkend v znamení výtvarného umenia, tanca, hudby, tvorivosti a spolupráce. Takto môžeme opísať 2. a 3 december 2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej.

 • Mesiac úcty k starším aj v Huncovciach

  Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Žiaci literárno dramatického a hudobného odboru v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce tak urobili pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • Nácvik choreografie tanečníkov z Huncoviec

  Príprava choreografie tanečníkov z Huncoviec. Žiaci 2. ročníka tanečného odboru pod vedením pani učiteľky Mirky Čenščákovej

 • Naše handemade Vianoce - Koopekreativita

  Koopekreativita - Naše handemade Vianoce - projet, ktorý začíname realizovať 2.12 - 3.12.2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej

 • Naše klaviristky na súťaži v Kysuckom Novom meste

  Dňa 13. apríla 2016 sa žiačky hudobného odboru SZUŠ Rosnička, z elokovaného pracoviska v Huncovciach, zúčastnili na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri v Kysuckom Novom meste.

 • Open ZUŠ pokračuje

  Dňa 21.04.2018 v sobotu o 14:00 hod. sa v priestoroch ZŠ Batizovce sa konal edukačný projekt OPEN ZUŠ na ktorom si mohli rodičia a deti spoločne vyskúšať ako prebieha vyučovanie v našej základnej umeleckej škole

 • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

 • Teach for Slovakia v Huncovciach

  Teach for Slovakia je projekt, ktorý pomáha deťom rozvíjať svoj talent, vedomosti, záujmy bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, aká je ich minulosť, čím všetkým smutným si prešli. Jednoducho povedané deťom ťažko prispôsobivým alebo sociálne slabším. Tentokrát prišiel do Huncoviec.

 • Učíme sa v galérii - exkurzia výtvarného odboru v Tatranskej galérii v Poprade

  Vo štvrtok  02.03.2017 prebiehalo vyučovanie výtvarného odboru v Tatranskej galérii v Poprade.

 • Umiestnenie vo výtvarnej súťaži Krídla Fantázie 2017

  Výtvarnú súťaž Krídla fantázie Belasý motýľ organizuje Organizácia muskulárnych dystrofikov a Detský domov Púchov.

 • Úspech SZUŠ Rosnička v súťaži Rómska paleta september 2015

  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 24.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta (medziokresná súťaž výtvarných prác rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a tiež VI. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ).

 • Úspech SZUŠ Rosnička v súťaži Rómska paleta september 2016

  Svojimi dielami ,,s témou 4 ročné obdobia“ opäť zvíťazili......

  Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 25.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta (medziokresná súťaž výtvarných prác rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a tiež VII. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ).

 • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

  Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

 • Vianočné dieťa

  Dňa 22.12.2016 sa žiaci literárno - dramatického a hudobného odboru v Huncovciach, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art, odprezentovali na vianočnom koncerte s názvom Vianočné dieťa v kostole sv. Kríža v Huncovciach.

 • Vianočný koncert hudobného odboru v Huncovciach

  V utorok 20. 12. 2016 si popoludnie spríjemnili aj žiaci hudobného odboru z elokovaného pracoviska v Huncovciach pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • Výchovný koncert v ZŠ Huncovce

       Výchovný koncert pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art začal v ranných hodinách.  Medzi hosťami boli okrem žiakov ZŠ HUncovce aj pani riaditeľka a pedagógovia. Obohatením bola prítomnosť pána učiteľa Ladislava Pompu a jeho súrodenca Matúša, ktorí tu hosťovali.

 • Výstava výtvarného odboru - Deň matiek v Huncovciach

  V nedeľu 14.05.2017 sa počas koncertu hudobného odboru ku Dňa matiek v elokovanom pracovisku Huncovce svojou výstavou prezentovalo aj 11 žiakov výtvarného odboru.

 • Vystúpenie ku dňu matiek - Huncovce

  Žiaci hudobného a literárno - dramatického odboru v Huncovciach, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art  taktiež predviedli svoj talent v rámci vystúpenia ku Dňu matiek.

 • ZŠ Huncovce

  Adresa:

  Školská 212, 059 92 Huncovce

  Odbory: