ZŠ s MŠ Holumnica

 • Deň matiek v Holumnici

  V utorok 16.5.2017 sa  žiaci  tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Holumnici, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička zapojili do koncertu organizovaného ku Dňu matiek, kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Deň úcty k starším v Červenom Kláštore

  V pondelok 17.10.2016 sa žiaci našej školy prezentovali na vystúpení ku Dňu úcty k starším v Červenom Kláštore, konkrétne v Dome Kultúry pod  vedením triednych učiteľov.

 • Deň úcty k starším v Holumnici

  Vo štvrtok 26.10.2017 sa  žiaci  tanečného odboru z elokovaného pracoviska Holumnica pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička zapojili do koncertu organizovaného ku Dňu úcty k starším, kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

 • Prezentácia výtvarného odboru v Holumnici

  Dňa16.05.2017v utorok o 15:00 hod. sa v priestoroch domu kultúry v Holumnici predstavilo spoločné vystúpenie tanečného a výtvarného odboru k príležitosti sviatku dňu matiek. Tanečný odbor sa prezentoval tanečnými vystúpeniami, ktorých pozadie dekoroval odbor výtvarný s prácami žiakov umeleckej školy Rosnička.

 • Sústredenie tanečníkov z Holumnice

  Dňa 10.3.2016 sa v penzióne Tatrania v Starej Lesnej konalo tanečné sústredenie žiakov z elokavaného pracoviska Holumnica.

 • Tri oriešky pre Popolušku

  Dňa 14.12.2017 sa  žiaci  tanečného odboru elokovaného pracoviska Holumnica zapojili do Vianočného koncertu , kde svojím tanečným umením pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

  Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

 • Vianočná besiedka v Čirči

  Dňa 21.12.2017 vo štvrtok sa  žiaci tanečného odboru v elokovanom pracoviska Čirč pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdičku zapojili do Vianočného koncertu , kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Vianočný koncert združenia obcí

  Dňa 30.12.2016 sa žiačky VI ročníka z elokovaného pracoviska Holumnica, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička, zapojili do Vianočného koncertu združenia obcí v Malom Slavkove kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Vytancované ďalšie ocenenia...

  Zlaté, strieborné aj bronzové...všetky tieto ocenenia si vytancovali tanečníci SZUŠ Rosnička na tohtoročnom festivale detského nefolklórneho tanca ,,Deň tanca 2016“ vo Svite.