ZŠ Spišský Štiavnik

 • Anjel Vianoc 2016

  Naše výtvarné talenty znovu zvíťazili.

 • Autorská výstava RobaKočana - Mosty, Madona s anjelmi

  V rámci exkurzie výtvarného odboru dňa 16.12.2018 z elokovaného pracoviska Spišský Štiavnik v Tatranskej galérii v Poprade, sa žiaci spoločne s pani učiteľkou Mgr. Lenkou Orolinovou premostili takmer troma dekádami unikátnej tvorby slovenského významného výtvarného umelca Roba Kočana.

 • Cesta okolo Európy – priateľstvo v obrazoch

  Do trojdňovej oslavy Storočnice od založenia ružencového spoločenstva v Spišskom Štiavniku s medzinárodnou účasťou, sa aktívne zapojili aj žiaci výtvarného odboru SZUŠ Rosnička pod vedením pani učiteľky výtvarného odboru Mgr. Lenky Orolinovej. V rámci bohatého programu osláv sa realizovali skutočne kreatívnou tvorbou plagátov na tému Cesta okolo Európy – priateľstvo v obrazoch.

 • Exkurzia výtvarného odboru v Košiciach 04.02.2016

  Salvador Dalí, španielsky maliar, sochár, filmár a spisovateľ. Jeden z najslávnejších umelcov surrealizmu sa stal tento krát centrom pozornosti exkurzie SZUŠ Rosnička.

 • Koopekreativita - Naše handemade Vianoce

  Víkend v znamení výtvarného umenia, tanca, hudby, tvorivosti a spolupráce. Takto môžeme opísať 2. a 3 december 2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej.

 • Naše handemade Vianoce - Koopekreativita

  Koopekreativita - Naše handemade Vianoce - projet, ktorý začíname realizovať 2.12 - 3.12.2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej

 • Open ZUŠ Spišský Štiavnik

  Už túto nedeľu 13.5.2018 o 15.00 hod. pozývame všetkých milovníkov umenia do ateliéru v Spišskom Štiavniku. Uvidíte ukážky z hodín hudobného odboru a tiež tvorivé dielne s tradičnými a netradičnými technikami.

  Tešíme sa na Vás

 • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

 • Tvoriví to mladí ľudia

  Tvorba z atelieru žiakov v elokovanom pracovisku Spišský Štiavnik pod vedením p.učiteľky Mgr. Lenky Orolinovej.

 • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

  Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

 • Vytvorybačka - land art

  Žiaci z elokovaného pracoviska Spišský Štiavnik pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Orolinovej tvorili v prírode. Hlavným materiálom boli ryby ale nie hocijaké.

 • ZŠ Spišský Štiavnik

  Adresa:

  Slnečná 422, 059 14 Spišský Štiavnik

  Odbory: