ZŠ s MŠ Spišská Teplica

 • Deň matiek v Spišskej Teplici

  Dňa 14.05.2017 v nedeľu sa počas programu základnej školy ku dňu matiek v dome kultúry odprezentovali žiačky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A  ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišská Teplica pod vedením pani učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Deň otvorených dverí – Súkromné konzervatórium Kataríny Sninskej

  Dňa 27.10.2016 / Štvrtok sa žiaci našej školy z elokovaného pracoviska Spišská Teplica pod vedením p.u.  Ing. Martiny Polanskej zúčastnili predstavenia tanečného odboru Súkromného Konzervatória v Košiciach.

 • Deň tanca aj v réžii tanečníkov zo Spišskej Teplice

  Dňa 26.04.2016 sa našich 13 žiakov z elokovaného pracoviska zo Spišskej Teplice zúčastnilo regionálnej nefolklórnej tanečnej súťaže Deň tanca, ktorá sa konala vo Svite.

 • Deň úcty k starším v Červenom Kláštore

  V pondelok 17.10.2016 sa žiaci našej školy prezentovali na vystúpení ku Dňu úcty k starším v Červenom Kláštore, konkrétne v Dome Kultúry pod  vedením triednych učiteľov.

 • Exkurzia výtvarného odboru v Košiciach 04.02.2016

  Salvador Dalí, španielsky maliar, sochár, filmár a spisovateľ. Jeden z najslávnejších umelcov surrealizmu sa stal tento krát centrom pozornosti exkurzie SZUŠ Rosnička.

 • MATUS

  Dňa 25.05.2016 - streda sa počas programu základnej školy v talentovej súťaži ZŠ v Spišskom regióne pod názvom „ MATUŠ , odprezentovali žiaci nultého, druhého a štvrtého ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišská Teplica pod vedením p.učiteľky Ing. Martiny Polanskej

 • Otvorená hodina tanečného odboru Spišská Teplica

  Dňa 23.2.2016 a 25.2.2016 sa na otvorenej hodine v Spišskej Teplici prezentovali žiaci 2. ročníka TO

 • Otvorená hodina tanečného odboru v Spišskej Teplici

  Dňa 11.04.2017 sa žiaci 1.ročníka prezentovali na otvorenej hodine tanečného odboru v učebni v Spišskej Teplici, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Ples dôchodcov Spišská Teplica

  V sobotu 06.02.2016 o 21:00 hod. vystupovali žiačky tanečného odboru SZUŠ Rosnička pod vedením p.uč. Ing. Martiny Polanskej na plese dôchodcov obce Spišská Teplica.

 • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

 • Pozvánka na otvorenú hodinu tanečného odboru

  Pre všetkých tanečných nadšencov, ktorí milujú tanec

 • Spish Talent Festival

  V sobotu 01.04.2017 sa žiaci našej školy prezentovali na tanečnej súťaži pod názvom Spish Talent Festival, konkrétne v dome kultúry v Smižanoch, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej

 • Učíme sa v galérii

  Exkurzia v  Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

 • Ukážka z hodín tanečného odboru v Spišskej Teplici

  Štúdium v tanečnom odbore vyžaduje nielen talent, ale aj sebadisciplínu, vytrvalosť a usilovnosť. To predviedli  žiaci tanečného odboru na ukážke svojej vyučovacej hodiny v Spiišskej Teplici.

 • V hlavnej úlohe kašírovanie...

  Dnešné deti potrebujú niečo netradičné, ani obyčajné farbičky ich nezaujmú na dlhšiu dobu. Učiteľky výtvarného odboru Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Pavlína Gancarčíková a Mgr. Lenka Orolinová tentokrát žiakov zaujali kašírovaním. V elokovaných pracoviskách Spišský Štvrtok, Spišská Teplica a Ľubica sa tak modelovalo z papiera.
 • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

  Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

 • Vytancované strieborné pásmo

  Dňa 16.03.2017/ Štvrtok sa žiačky našej školy prezentovali na regionálnej tanečnej súťaži vo Svite, konkrétne v Dome Kultúry, pod  vedením Ing. Martiny Polanskej.