Dramatický

 • Deň detí v Huncovciach alebo ZŠ Huncovce hľadá svoj talent

  Deň detí v ZŠ Huncovce sa tento rok niesol aj v znamení hľadania svojho talentu. Všetci naši žiaci SZUŠ Rosnička sa tu predviedli pod vedením p.uč.Miroslavy Čenščákovej v plnej paráde pred žiakmi ZŠ Huncovce vo všetkých svojich odboroch.

 • Deň matiek v Huncovciach

  Dňa 6.mája 2016 sa deň matiek oslavoval aj v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce, pod vedením p.uč. Miroslavy Čenščákovej.

 • Dramatic

  Dramatic department cultivates dramatic and rhytm&motion perception, language, recitation and creative verbal skills. The children learn not only aesthetically perform, but also forwardly perceive presented art.

  The study is organized in dramatic and verbal subdepartments. Both are spicialize also to prepare the children for their next study at art highschools or universities. So they can act later as amateur or professional actors, directors. They will definitely be very appreciatory and advanced spectators and readers.

 • Hviezdoslavov Kubín

  V dňoch 1. a 2.3.2016 sa žiaci 3. a 5. ročníka Literárno dramatického odboru SZUŠ Rosnička v Ľubici zúčastnili na školskom kole Hviezdoslavovho Kubína v ZŠ Ľubica. (súťaž v prednese poézie a prózy)

 • Literárno-dramatický odbor

  Literárno-dramatický odbor rozvíja u detí dramatické, rytmicko-pohybové cítenie, rečové, prednesové a tvorivé slovné schopnosti. Vedie žiakov ku kultivovanému prejavu a vychováva vnímavých a umelecky vyspelých divákov a čitateľov.

  Štúdium sa delí na oddelenie dramatické a slovesné so zameraním na záujmovú umeleckú činnosť a prípravu na stredné a vysoké školy s umeleckým zameraním. Odbor vychováva zo žiakov budúcich amatérskych divadelníkov, režisérov, recitátorov, moderátorov a hercov, ale aj vnímavých vyspelých divákov a čitateľov.

 • Mesiac úcty k starším aj v Huncovciach

  Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Žiaci literárno dramatického a hudobného odboru v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce tak urobili pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • Pečenie medovníkov

  V rámci vianočných sviatkov a adventu žiaci LDO z Ľubice pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej piekli medovníčky.
 • Talentové skúšky

  Talentové skúšky budú prebiehať od 1.apríla do 15 júna v priestoroch jednotlivých elokovaných pracovísk pod vedením odborného pedagóga. Bližšie info o čase si pedagóg určí sám v danom elokovanom pracovisku.

 • Teach for Slovakia v Huncovciach

  Teach for Slovakia je projekt, ktorý pomáha deťom rozvíjať svoj talent, vedomosti, záujmy bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, aká je ich minulosť, čím všetkým smutným si prešli. Jednoducho povedané deťom ťažko prispôsobivým alebo sociálne slabším. Tentokrát prišiel do Huncoviec.

 • Tvorivé dielne v kaštieli Strážky: Ruka aká si?

  Žiaci literárno-dramatického odboru v Ľubici sa počas jarných prázdnin dňa 6.3.2017 zúčastnili tvorivých dielní v kaštieli Strážky na tému Ruká aká si?
 • Týždeň rómskej kultúry LDO Ľubica

  Do týždňa rómskej kultúry sa svojimi aktivitami zapojili aj žiaci literárno dramatického odboru v Ľubici pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej

 • Vianočné dielne na Kežmarskom hrade

  7. 12. 2016 sa žiaci Literárno dramatického odboru z Ľubice, pod vedením pani učiteľky PaedDr. Evy Raffajovej zúčastnili vianočných tvorivých dielni na Kežmarskom hrade.

 • Vianočné dieťa

  Dňa 22.12.2016 sa žiaci literárno - dramatického a hudobného odboru v Huncovciach, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art, odprezentovali na vianočnom koncerte s názvom Vianočné dieťa v kostole sv. Kríža v Huncovciach.

 • Vystúpenie ku dňu matiek - Huncovce

  Žiaci hudobného a literárno - dramatického odboru v Huncovciach, pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art  taktiež predviedli svoj talent v rámci vystúpenia ku Dňu matiek.

 • Záverečný koncert SZUŠ Rosnička

  Súkromná základná umelecká škola Rosnička Vás dňa 22.6.2016 pozýva na svoj záverečný koncert.

 • Žiaci LDO z Ľubice v Tatranskej galérii v Poprade

  Žiaci literárno dramatického odboru v Tatranskej galérii v Poprade.