Dňa 19.apríla 2016 sa žiačky hudobného odboru SZUŠ Rosnička, z elokovaného pracoviska v Huncovciach, predviedli na 9 ročníku klavírnej súťažnej prehliadky v Spišskej Novej Vsi po prvý krát.

V tomto školskom roku sa tu stretlo 124 nadaných mladých klaviristov a 72 pedagógov z 35 škôl. Pod vedením našej hudobníčky Miroslavy Čenščákovej  zazneli klavírne skladby našich troch žiačiek v tomto poradí:

 v II. kategórii vystúpila pod poradovým číslom 18. Sofia Krasuľová so skladbami – L.v.Beethoven: Dva tance, Ch. Aguilera: Say something. Ďalšou súťažiacou bola Lea Liptáková s poradovým číslom 40. V jej podaní sme si vypočuli tieto skladby- F. Schubert: Z posledných valčíkov,  Ch. Perri: A Thousand Years. Do III. kategórie súťažiacich bola pridelená Miriam Muskolayová. Predviedla nám skladby: Vivaldi: Variácie na ľudovú pieseň, J.Horner: hudba k filmu Titanic, Yiruma: River Flows In You

Dojmy zo súťaže opísala aj p. učiteľka Mirka: ,,Sme radi , že sme mohli účinkovať medzi úžasnými žiakmi a pred sluchom toľkých milovníkov tejto hudby. Tento deň ostane pre nás nezabudnuteľným a budú nám ho pripomínať aj vecné ocenenia. No najmä ČESTNÉ UZNANIE, ktoré si od poroty prevzali všetky naše dievčatá. Sme vďační, že sme získali veľa nových skúseností a „ nové videnie“ do sveta vážnej hudby. Tešíme sa na ďalšiu účasť o dva roky."