Dňa 13. apríla 2016 sa žiačky hudobného odboru SZUŠ Rosnička, z elokovaného pracoviska v Huncovciach, zúčastnili na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri v Kysuckom Novom meste.

Pod vedením p. učiteľky hudobného odboru Miroslavy Čenščákovej predviedli svoj umelecký kumšt tri žiačky: Lea Liptáková, Sofia Krasuľová a Miriam Muskolayová. Kritériami súťaže bolo podať hudobné dielo hudobných skladateľov z obdobia klasicizmu a z obdobia modernej hudby. Naše žiačky ich splnili v tomto prevedení: 

1. Lea Liptáková – Haydn: Allegro,  Pop. hudba: River Flows in you

2. Sofia Krasuľová- Beethoven: Dva tance, Pop. hudba:Say Something

3.- Miriam Muskolayová- Vivaldi: Variácie na ľudovú pieseň, Pop. hudba- Hudba k filmu Titanic,  a Thousand Years 

Napriek bohatej účasti naše žiačky nestratili hlavu a bojovali veľmi statočne. Na takejto súťaži sa podieľali po prvý krát a spolu s pani učiteľkou to zvládli bravúrne.

Aj keď sa neumiestnili v žiadnom z troch víťazných pásem, spoznali veľa umelcov i pedagógov, ktorí ich povzbudili k ďalšej návšteve na tejto súťaži. Už teraz sa tešíme. Dovidenia o dva roky.