V medzinárodnej výtvarnej súťaži Ríša Fantázie 2016, ktorú organizovala SZUŠ Lučenec-Opatová  získala žiačka pedagóga Mgr. Martina Horvátha v II. kategórii čestné uznanie. Srdečne gratulujeme.

Výtvarnú súťaž Ríša Fantázie už po štvrtýkrát organizovala SZUŠ Lučenec –Opatová. Tohtoročnou témou boli: Fantastické hrady, zámky a ich obyvatelia. My sme sa do súťaže zapojili s 8 prácami, pod vedením pedagógov Mgr. Kataríny Horníkovej a Mgr. Martina Horvátha. Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 94 škôl s 2068 prácami.(z toho boli poslané práce aj zo zahraničia: 7 škôl z Maďarskej a 2 školy z Českej republiky)  Spomedzi týchto prác vybrala porota prácu našej žiačky Barbory Lavčákovej a v druhej kategórii získala čestné uznanie.

Slávnostné otvorenie IV ročníka vernisáže Ríša fantázie prebehlo 8.apríla 2016 v OC Galéria Lučenec v Galérii Súkromných škôl Opatová Lučenec. Vernisáž tvorili tie najkrajšie práce. Celá výstava potrvá v priestoroch Galérie Súkromných škôl do konca školského roka, takže všetkých srdečne pozývame na jej prehliadku. https://www.facebook.com/szus.opatova/