Dňa 11.03.2016 /  Piatok /sa žiaci z elokovaného pracoviska Plaveč zúčastnili tanečného sústredenia v Starej Lesnej, konkrétne v hoteli Tatrania pod vedením p. uč. Ing. Martiny Polanskej.

 

Hlavným cieľom akcie bolo sa kvalitne a dôsledne pripraviť na plánované vystúpenie v rámci vnútorného projektu tanečného odboru.

Žiaci si v priebehu celého dňa upevnili tanečného choreografie a voľbu kostýmov na blížiaci sa koncert SZUŠ Rosnička v mesiacoch apríl a máj 2016. Výsledok bol fantastický a už sa tešíme na divákov.