Predstavujeme Vám výsledky našej súťaže za rok 2015 s názvom V ríši divov s témou Sen, ktorú sme organizovali po prvý krát. Počet a kvalita prác, ktoré ste nám poslali, boli príjemným prekvapením. Zúčastnilo sa 42 Zušiek z rôznych kútov Slovenska s 593 prácami.

 Odborná porota (v zložení: Mgr.art Anna Fedáková - ZUŠ Poprad, Mgr. Viera Ujčíková - ZŠ a MŠ Spišské Bystré, Mgr. Melánia Sopková - riaditeľka SZUŠ Rosnička, Mgr. Pavlína Gancarčíková - pedagóg VO SZUŠ Rosnička, Mgr. Katarína Horníková - pedagóg VO, Mgr. Lenka Orolinová - pedagóg vo, Mgr. Martin Horváth - pedagóg VO) hodnotila práce rôznych techník, materiálov a nápadov. Pri niektorých bolo ťažké rozhodnúť, ale nakoniec sme vybrali tých najlepších. Každé dieťa má iný pohľad na svoj sen.

Ďakujeme každej Zuške a ich pedagógom za tvorivý prístup k tejto téme.

                             Kolektív SZUŠ Rosnička

 

Výsledková listina v Ríši divov 2015

 

Absolútny víťaz: Ema Benková, 9 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina

Cena poroty: Kristína Pálešová, 5 rokov, SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

 

 1. Kategória do 7 rokov

Kresba:

 1. miesto:Lukáš Kubišta, 6 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín
 2. miesto:Adela Koršňáková, 7 rokov, SZUŠ Štúrová 3, Stará Ľubovňa
 3. miesto:Adam Plichta, 5 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Čestné uznanie: ThomasMarshall, 6 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Maľba:

 1. miesto: Samuel Kapusta, 7 rokov, SZUŠ Hlavná 44, Liptovská Štiavnica
 2. miesto:Adam Repka, 6 rokov, SZUŠ Štúrová 3, Stará Ľubovňa
 3. miesto:Tomáš Tomčišák, 7 rokov, ZUŠ Humenné, Štúrova 25, Humenné

Čestné uznanie: Tamara Stanislavová, 7 rokov, SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Lea Dobáková, 7 rokov, SZUŠ Liptovská Štiavnica

Grafika:

 1. miesto:Neudelené
 2. miesto:Natália Nociarová, 6 rokov, SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec
 3. miesto:SaschaGramanichŠtromajerová, 7 rokov, SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

Kombinovaná technika:

 1. miesto:Kristína Pálešová, 5 rokov, SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučeneč
 2. miesto:Katarína Bystrianska, 5 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín
 3. miesto:Martin Kramár, 5 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

Čestné uznanie: Timotej Ivanka, 7 rokov, SZUŠ Hlavná 44, Liptovská Štiavnica

VanessaKacvinská, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Dominik  Kubašovský, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Petronela Lacušová, 7 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Sárah- Ema Janíčková, 7 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

 1. Kategória do 11 rokov

Kresba:

 1. miesto:Paskal Chovanec, 9 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrová 3
 2. miesto:Jozef Sárený, 9 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín
 3. miesto:Šimon Opálka, 9 rokov, SZUŠ Výtvarný ateliér Ladon, Bratislava

                      Matej Šimočko, 8 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Čestné uznanie: Florián Fába, 8 rokov, SZUŠ Stará Ľubovňa, Štúrová 3

                         Clára Goussard, 10 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

Maľba:

 1. miesto:Anna Purančíková, 11 rokov, ZUŠ Gbely
 2. miesto:Mária Antónia Poklembová, 10 rokov, ZUŠ Lipany, Štúrová
 3. miesto:Timotej Leško, 9 rokov, ZUŠ Humenné, Štúrová 25, Humenné

Čestné uznanie: Jozef Sárený, 9 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

                             Matej Bujdoš, 11 rokov, ZUŠ Františka Veselého, Stropkov

                             Katarína Lorencová, 11 rokov, ZUŠ Gbely

                             Ivana Iwaniecová, 10 rokov, ZUŠ Kráľovský Chlmec

                             Kristína Chlebová, 8 rokov, SZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica

Grafika:

 1. miesto:Maroš Madera, 9 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín
 2. miesto:Júlia Haťapková, 9 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín
 3. miesto:Veronika Rickerová, 8 rokov, SZUŠ Renáty Madarászovej, Senec

                 Karolína Mačuteková, 9 rokov, SZUŠ Renáty Madarászovej, Senec

Čestné uznanie: Eva Mikocziová, 11 rokov, SZUŠ Renáty Madarászovej, Senec

                          Simon Mitický, 9 rokov, SZUŠ Renáty Madarászovej, Senec

                          Monika Sojčiaková, 10 rokov, SZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

Kombinovaná technika:

 1. miesto:Ema Benková, 9 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina
 2. miesto:Veronika Chripková, 11 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor
 3. miesto:Michaela Plánková, 10 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina

Čestné uznanie: Radana Oravcová, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

                             Maroš Madera, 9 rokov, ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín

                             Ela Rašková, 10 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina

                             Júlia Slebodníková, 9 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

 

 1. Kategória do 15 rokov

Kresba:

 1. miesto: Karin Brandeburová, 12 rokov, ZUŠ Košice, Kováčská 43, Košice
 2. miesto: Barbora Butalová, 12 rokov, ZUŠ Košice, Kováčská 43, Košice
 3. miesto: MatthiasKasar, 14 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota, Salvova 1

Maľba:

 1. miesto:Neudelené
 2. miesto: Michal Šereš, 15 rokov, ZUŠ Rimavská Sobota, Salvova 1
 3. miesto:Sofia Šatníková, 12 rokov, ZUŠ Humenné, Štúrová 25

Čestné uznanie: CarolineHalcin, 13 rokov, ZUŠ Lendak

Grafika:

 1. miesto:Neudelené
 2. miesto:Neudelené
 3. miesto: Patrícia Nižníková, 15 rokov, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo

Kombinovaná technika:

 1. miesto:Patrícia Kollárová, 15 rokov, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo

                Viktória Bukovičová, 12 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

 1. miesto:Margaréta Knapeková, 13 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor
 2. miesto:Kristína Glončáková, 12 rokov, ZUŠ Krásno nad Kysucou

Čestné uznanie: Eliška Galovičová, 12 rokov, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

                             Timea Vilímková, 12 rokov, ZUŠ Ferka Špániho, Žilina

                             Marko Skala (11 rokov) a Samko Skala (13 rokov)- kolektívna práca, SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor

                             Denisa Krišová, 13 rokov, ZUŠ Lipany, Štúrova 29