Pedagógovia výtvarného odboru sa vzdelávali. V hlavnej úlohe experimentovanie s keramickou hmotou, glazovanie, dekorovanie a zdobenie keramiky

V dňoch  06.06. 2015 a 12.06.2015 absolvovali pedagógovia výtvarného odboru SZUŠ Rosnička ( Mgr. Melánia Sopková, Mgr. Beáta Petrasová, Mgr. Lenka Orolínová, Mgr. Pavlína Gancarčíková, Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Martin Horváth) kurz keramiky. Ten sa konal v ateliéri keramikára Petra Smika v obci  Hôrka.

Peter Smik spolu s jeho OZ Annogallery je autorom niekoľkých keramických projektov a kurzov. Venuje sa organizovaniu odborných, ale i záujmových keramických workshopov pre dospelých a deti, pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, základné školy, špeciálne školy a stredné školy, kde pôsobí zároveň ako lektor. No a do tvorivej dielne ateliéru tohto umelca sme nahliadli aj my – pedagógovia výtvarného odboru. Na vlastných rukách sme tak pocítili podmanivosť úžasného materiálu, ktorým je hlina.

Vyskúšali sme si prácu keramikára, experimentovali s rôznymi keramickými materiálmi, hlinou, glazúrami. Od modelovania z voľnej ruky, cez točenie na hrnčiarskom kruhu, zdobenie, dekorovanie a konečnú úpravu svojich výrobkov rôznofarebnými glazúrami. (konkrétne hrnček a misku). Odhalil nám tajomstvá technológie a rôzne techniky pri výrobe keramických hrnčekov, misiek aj pomocou ozdobovania, farbenia, glazovania, otláčania rôznych zaujímavých predmetov, ktoré nachádzame okolo seba a pomocou ktorých môžeme získať plno ďalších tvarov a dekorov.

No a to najhlavnejšie: okrem nových zručností sme zaktivovali pravú mozgovú hemisféru a vlastnými rukami si vyskúšali prácu s hlinou. Doma sa tak môžeme tešiť z unikátnych vlastných výrobkov, ktoré nám prinesú radosť a budú pyšne pripomínať chvíle strávené v ateliéri.