Dňa 30.1.2016 naši žiaci tancom spríjemnili večer účastníkom plesu v Spišskom Bystrom.

Tanečný odbor SZUŠ Rosnička pod vedením p. učiteľky Marianny Bodyovej sa prezentoval s choreografiou Uptown Funk v štýle street jazz dance. Pri tvorbe choreografie aktívne spolupracovali aj samotní tanečníci, študenti šiesteho resp. druhého ročníka nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania.