V sobotu 06.02.2016 o 21:00 hod. vystupovali žiačky tanečného odboru SZUŠ Rosnička pod vedením p.uč. Ing. Martiny Polanskej na plese dôchodcov obce Spišská Teplica.

Na vystúpení v dome kultúry predviedlo svoj talent 12 tanečníčiek 2. ročníka TO. (vo veku od 6 - 9 rokov)

V tanečných kostýmoch našej školy vystúpili s ľudovým tancom v choreografii Jabĺčko. 
Na plese obecenstvo privítalo žiakov a po prevedení choreografie zožali aj burlivý potlesk. Žiaci boli počas príprav na vystúpenie disciplinovaní a vôbec nebolo na nich badať, že je to ich premiera. 
Organizátori plesu ich za ich tanečný výkon odmenili sladkou odmenou.