V sobotu dňa 28.11.2015 sa žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička zúčastnili tanečnej súťaže s medzinárodnou účasťou pre neregistrovaných tanečníkov "MOVE ON! Dance cup 2015" v Žiline. Na súťaži sa stretlo 38 súborov a ZUŠ z celého Slovenska, ale i Česka a na javisku celkovo vystúpilo viac ako 150 choreografií.

Konkurencia je z roka na rok vyššia, no naši tanečníci z elokovaného pracoviska v Spišskom Bystrom pod vedením učiteľky Mgr.art. Adriány Rusnákovej a Marianny Bodyovej sa ani tento krát nenechali zahanbiť. V kategórii Art Dance Choreo juniori sa predstavili porote so svojou scénickou choreografiou ,,Soul“ a získali diplom za účasť vo finále. Ten bol odovzdaní len tým najlepším ohodnoteným choreografiám v danej kategórii. Kategóriu Open Dance Choreo juniori reprezentovali žiaci našu SZUŠ s choreografiou "Intéressant" a taktiež boli ocenení diplomom za účasť vo finále. Ocenenie za choreografickú prácu získala učiteľka Mgr.art. Adriána Rusnáková.

Napriek tomu, že sa naši žiaci nepostavili na stupienok víťazov, hodnotíme účasť SZUŠ Rosnička na súťaži za úspešnú a motivujúcu do ďalšej práce. Naša škola sa tak pomaly dostáva do povedomia učiteľov, choreografov, porotcov, organizátorov iných súborov a Základných umeleckých škôl. Tanečníkom srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa tanečných úspechov.