Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 24.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta (medziokresná súťaž výtvarných prác rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a tiež VI. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ).

Porota sa stretla pri 320 detských výtvarných prácach, z 52 škôl, ktoré sa tento krát niesli témou Rozprávka. 

Do súťaže sa zapojili aj žiaci SZUŠ Rosnička v elokovaných pracoviskách ZŠ Huncovce a ZŠ Ihľany, pod vedením  p.uč. Mgr. Kataríny Horníkovej a p.uč. Pavlíny Gancarčíkovej , a to prinieslo svoje ovocie: 11 diplomov a 5 čestných uznaní si zaslúži pozornosť.

Medzi žiakmi SZUŠ Rosnička v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce získali diplom: Karin Karolová, Boris Badžo, Karolína Polhošová, Anastázia Polhošová a čestné uznanie: Stanka Polhošová.

V elokovanom pracovisku ZŠ Ihľany diplom získali: Adrián Horváth, Viktória Horváthová  (diplom 2x), Juliana Mišalková, Anna Mišalková, Samuel Horváth, Lenka Horváthová a čestné uznanie: Anna Mišalková, Samuel Horváth, Lenka Horváthová, Michal Mišalko.

Porota sa zhodla, že aj tento rok prišli do súťaže výnimočné práce, z ktorých bolo zložité vybrať tie naj. Pretože každá a jedna si zaslúži uznanie nielen pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú, ale aj deťom a ich fantázii, trpezlivosti a hlavne talentu.

Veríme, že náš úspech a uznanie z roka na rok, nás posunie opäť o krok vpred.