Naša SZUŠ sa ako partnerská organizácia spolupodieľa na projekte s názvom Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami. Projekt bude prebiehať v období od marca 2022 do septembra 2023. SZUŠ Rosnička bude v elokovanom pracovisku Ľubica vykonávať aktivity v oblasti vzdelávania - Vzdelávanie hrou a tvorením. Cieľom aktivity je na základe odbornej konzultácie poskytnúť odbornú podporu žiakom prostredníctvom individuálne prispôsobených aktivít podľa potreby žiakov. Vzdelávanie budú vykonávať dve lektorky, Bc. Vanda Becková a Alexandra Raffajová. Cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ zo znevýhodneného prostredia v obci Ľubica. Časová dotácia aktivity je 2 hodiny/ dvakrát do týždňa. Presný harmonogram aktivít bude uverejnený na webovej stránke vždy k začiatku mesiaca.