Milí pedagógovia a žiaci, VI. ročník našej výtvarnej súťaže V ríši divov s tohtoročnou témou Divočina v hlave pozná svojich výhercov. Tento ročník bol poznačený pandemickou situáciou. Istý čas bola naša súťaž odložená, ale v januári 2022 sme súťaž vyhodnotili. Počet prác, ktoré sme do súťaže dostali, nás milo prekvapil. Súťaže sa zúčastnilo 39 ZUŠ z rôznych kútov Slovenska s 414 prácami. Novinkou tohto ročníka bola možnosť poslať práce aj online formou. Spolu sme ocenili 56 žiakov. Odborná porota v zložení Mgr. Pavlína Kopková, Mgr. Martin Horváth, Mgr. Melánia Sopková, Bc. Vanda Becková, Mgr. Vladimíra Brandobur, Mgr. Natália Dolná, Mgr. Veronika Mayerová a Mgr. Lucia Kanašová hodnotila práce rôznych techník, materiálov a nápadov. Vybrať víťazne práce nebolo jednoduché. Všetky práce boli jedinečné a originálne. Ďakujeme všetkým ZUŠ a ich pedagógom za aktívnu účasť a tvorivý prístup žiakov k tejto téme. V prílohe Vám posielame výsledkovú listinu. (V súlade so zákonom GDPR posielame upravenú listinu bez osobných údajov žiakov – na vyžiadanie pošleme úplný zoznam Vašich ocenených žiakov). Vecné ceny a diplomy za ocenené práce budeme v priebehu februára 2022 posielať poštou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, s pozdravom Kolektív SZUŠ Rosnička
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov Vyhodnotenie výtvarnej súťaže VI. ročníka V ríši divov