Milí pedagógovia a žiaci, 

V. ročník našej výtvarnej súťaže V ríši divov s tohtoročnou témou Tradične- netradičné výročie pozná svojich výhercov. Tohtoročný počet prác bol trocha nižší ako v minulých rokoch, ale aj napriek tomu nás prekvapili niektoré práce svojou nápaditosťou a kvalitou. Súťaže sa zúčastnilo 27 ZUŠ z rôznych kútov Slovenska s 258 prácami. Spolu sme ocenili 27 prác. Špeciálne ďakujeme za účasť Spojenej škole Internátna, Špeciálna základná škola internátna zo Ždaňe za ich práce.

Odborná porota v zložení Mgr. Pavlína Gancarčíková, Mgr. Lenka Orolinová, Mgr. Martin Horváth, Mgr. Melánia Sopková, Mgr. Art. Mária Pinčáková, Mgr. Miriama Bezegová a Anna Vessová hodnotila práce rôznych techník, materiálov a nápadov. Vybrať víťazne práce nebolo jednoduché. Ale nakoniec sme vybrali 27 najlepších prác. Tohto roku nám prišli aj zaujímavé priestorové práce, preto sú ohodnotené v samostatnej kategórii. A takisto je samostatná kategória grafika. Každé dieťa nám ukázalo ako oslavuje, či už tancom, spevom alebo oslavuje Nový rok, karneval alebo svadbu.

Ďakujeme všetkým  ZUŠ a ich pedagógom za aktívnu účasť a tvorivý prístup žiakov k tejto téme. Ďakujeme aj za malé priania k nášmu výročiu. V prílohe Vám posielame výsledkovú listinu. (V súlade s novým zákonom GDPR posielame upravenú listinu bez osobných údajov žiakov – na vyžiadanie pošleme úplný zoznam Vašich ocenených žiakov)

Vecné ceny a diplomy za ocenené práce budú odovzdávané na slávnostnej vernisáži, o ktorej Vás budeme včas informovať.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, s pozdravom

                             Kolektív SZUŠ Rosnička

 

 

Výsledková listina: V ríši divov 2019

Tradičné- netradičné výročie

 

Hlavná cena: Lenka D., ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

Cena poroty : Martin M.- ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Cena riaditeľky SZUŠ Rosnička: Lenka O., Zuš Antona Cígera, Kežmarok

 

KRESBA, MAĽBA, KOMBINOVANÉ TECHNIKY

 1. Kategória (do 7 rokov) 1.-3 miesto
 2. miesto- Martin M., Jakub K., Linda H.- ZUŠ L. Árvaya, Žilina
 3. miesto- Noémi S.- ŽUŠ Košice
 4. miesto- Barbora B.- ZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

3.miesto- Petronela K.- ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok

 

Čestné uznanie: Adam Š. – ZUŠ Lozorno

                            Markus S. - ZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec

 

 

 1. Kategória (do 11 rokov) 1.-3 miesto
 2. miesto – Michaela D. –ZUŠ A. A. Ljubimova, Medzilaborce
 3. miesto- Nela K. – ZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec
 4. miesto- Nela K., ZUŠ Fiľakovo

 

Cena za kolekciu: Zuzana G., Sofia V., Jakub K., Simona C.,  ZUŠ Púchov

Čestné uznanie: Matúš Z.- ZUŠ Dubnica Nad Váhom

 

 1. Kategória (do 15 rokov) 1.-3 miesto
 2. miesto- Viktória Š.- ZUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec
 3. miesto- Jessica Y. – ŽUŠ Gemerská cesta 1, Lučenec
 4. miesto- neudelená

 

 

GRAFIKA

 1. miesto- Ján P. – ZUŠ Bardejov
 2. miesto- Dária K. - ZUŠ Bardejov
 3. miesto- Simona F.- ZUŠ L. Árvaya, Žilina

Cena za kolekciu: Jasmín R., Sofia P., Lenka D., Kristián K., Zdenka B., Naďa M., Lenka O., Sabína G.- Zuš Antona Cígera, Kežmarok

Cena za kolekciu: Šimon P., Sára P., Daniela K., Roman L. – ZUŠ Bardejov

         

 

PRIESTOROVÉ PRÁCE

1.miesto- Matúš P.- ZUŠ Námestovo

2.miesto- Samuel F.- ZUŠ Dubnica nad Váhom

3.miesto- Diana H.- ZUŠ Dubnica nad Váhom

3.miesto- Zuzana K., Nina K.- SZUŠ Slovenský Grob

Čestné uznanie: Lívia P.- SZUŠ Pierrot, Námestovo

Čestné uznanie: Nina M.- SZUŠ Pierrot, Námestovo

Poďakovanie: Spojená škola Internátna Špeciálna základná škola internátna, Ždaňa- Roman K., Darina J., Marcel J., Alžbeta K.

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže V Ríši Divov- 5. ročník Vyhodnotenie výtvarnej súťaže V Ríši Divov- 5. ročník Vyhodnotenie výtvarnej súťaže V Ríši Divov- 5. ročník Vyhodnotenie výtvarnej súťaže V Ríši Divov- 5. ročník Vyhodnotenie výtvarnej súťaže V Ríši Divov- 5. ročník