Žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska Plaveč pod vedením p.uč. Agi Dlhej sa dňa 8.marca 2018 predstavili na nadregionálnej prehliadke nefolklórneho tanca v troch tanečných kategóriách:

- Scénincké a show choreografie s názvom "MY PAIN" - Bronzové pásmo - 3.miesto.
- Open choreografie "SECRET LOVE" - Bronzové pásmo - 3.miesto.
- Tance iných národov - "HLADNÍ DOMORODCI" - Strieborné pásmo - 2.miesto. 

Aj takouto formou podporujeme u žiakov záujem o mimoškolské aktivity zamerané na tanec a tak prinášame do vyučovacieho procesu niečo nové a zaujímavé.

Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018 Deň tanca Svit 8.3.2018