Dňa 21.05.2017 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“.

Postupne sa v programe predstavili žiaci prípravného ročníka s veselým tancom „Time of my life“. U niektorých žiakov z tohto kolektívu to bolo prvé vystúpenie a dopadlo veľmi dobre, nad očakávania. Nastala spokojnosť  zo strany učiteľky, taktiež vedenia školy, rodičov i verejnosti. Žiaci sú aj počas tréningov snaživí a bolo to vidieť aj na predstavení. Druhým číslom v programe boli žiaci spojenej skupiny 3.,4.a 5.ročníka so scénickym tancom pod názvom choreografie „Moja bolesť“. Žiačky sa s myšlienkou choreografie výborne vžili a do tanca vložili všetko potrebné pre stvárnenie a interpretovanie deja. Skupina žiakov prípravného ročníka2 sa predstavili veselým, dynamickým tancom pod názvom „We are crazy“. Tanec bol plný tanečných variácií a žiaci nimi dali najavo pozitívny vzťah k tancu. Poslednou tanečnou skupinou z tanečného odboru v elokovanom pracovisku boli žiaci 1.ročníka, ktorý predviedli choreografiu pod názvom „Znamenie“. Tanec sa niesol v pomalom tempe scénického tanca a výborne zakončil celý program akcie. Jednotlivé tanečné čísla boli rozdelené do poradia medzi vstupy žiakov základnej školy.

Všetci žiaci boli počas akcie veľmi disciplínovaní. Aj napriek tomu, že sa žiaci tanečného odboru predstavovali vo viacerých číslach programu, všetko stíhali a podali výborný výkon. Počas celej akcie nám bola veľmi nápomocná pani učiteľka výtvarného odboru Mgr. Horníková, ktorá kontakt so žiakmi už mala na niekoľkých akciách. Taktiež sa postarala aj o fotodokumentáciu naších žiakov.