Dňa 8. 5. 2017 sa v Plavči konalo medziodborové sústredenie tanečného a výtvarného odboru. Išlo o spoluprácu zvolených umeleckých odborov, ktorá zahŕňala tvorbu rekvizít a choreografií na pripravovaný výchovný koncert SZUŠ Rosnička s názvom Cesta okolo sveta.

Vybraná skupina žiakov tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Plavči spolupracovali s pani učiteľkou výtvarného odboru Mgr. Horníkovou Katarínou konkrétne na tvorbe kulís k pripravovanému záverečnému koncertu školy. Žiaci tanečného odboru mali tak možnosť vniknúť do výtvarného odboru a jednoduchou formou sa realizovať vo svete umenia. Cieľom jednodňového sústredenia bolo spestrenie vyučovacieho procesu. Pani učiteľka Horníková sa so žiakmi zamerala na výrobu vlajok všetkých štátov, ktoré budú prezentované na záverečnom koncerte ako kulisa počas celého kocertu. Tanečný odbor sa zameral na dokončovanie pripravených choreografií, kde chceme prezentovať kultúru a umenie danej krajiny. Konkrétne to boli štáty: USA – hip hop, Taliansko – valčík, Grécko – Zorba, Ukrajina.

Cieľ sme tak splnili. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie a pevne veríme v skvelý záverečný výsledok nášho projektu ,,Cesta okolo sveta“