Tanečné dopoludnie v Plavči sa sústredilo na spestrenie vyučovacieho procesu.

Na akcií, ktorá sa konala 24.04.2017 sa zúčastnili len žiaci tanečného odboru SZUŠ Rosnička, pod vedením svojej pani učiteľky A.Dlhej. Zvolená forma tanečného dopoludnia priniesla do vyučovacieho procesu niečo nové, zaujímavé a hlavne iné ako na hodinách tanečnej výchovy. V takejto forme rozvíjacieho procesu by sme chceli pokračovať aj naďalej a častejšie. Tanečné dopoludnie sa malo pôvodne realizovať v areáli multifunkčného ihriska. Poveternostné podmienky to neumožnili, preto prišla na rad iná alternatíva, ktorou boli naše priestory tanečnej sály v Plavči. Žiakom sa to veľmi páčilo, boli veľmi disciplinovaní. Vyjadrili s akciou vysokú spokojnosť a aj táto akcia bola pre nich motivačná v pokračovaní a snažení sa v zdokonaľovaní samých seba.