V dňoch 3.2 - 5.2.2017 sa pedagógovia tanečného odboru: Agnesa Dlhá a Vladimír Plajdičko zúčastnili ,,Tanečného workshopu pre tanečných pedagogóv"  v Žiline.

Cieľom akcie, ktorá sa konala v Dance Academy DE LUXE, ZOC Max v Žiline bolo rozšíriť a zdokonaliť si prakticky tanečnú tvorbu a teoretické vedomosti z oblasti tanca, podporiť a zabezpečiť odborný rast tanečných pedagógov v súlade so spoločenskými požiadavkami v odbornej rovine, rozšíriť, doplniť a inovovať vedomosti a zručnosti pracovníkov z praxe. Vďaka erudovanej lektorke bolo možné získať prehľad v nových tanečných a trendových technikách.

Medzi jednotlivými tanečnými technikami boli teoretické školenia, ktoré v sebe zahŕňali Motiváciu, Aktivizáciu, Choreografiu či Pedagogiku tanca. Z tanečných techník sa učitelia oboznámili so štýlom Wacking, La Style, Port de bras. Z obšírnejšieho tanečného štýlu „street dance“ to boli techniky ako Break dance a Popping, New Jack Swing - Hype, House, DanceHall. K ďalším tanečným novinkám patrili Afro-Latino, Jazzfunk, Rumba, a Kubánska salsa.

Zúčastnení vyjadrili s akciou spokojnosť a plný motivácie ich to posúva pokračovať ďalej, hlavne v zdokonaľovaní samých seba. Aj v takejto forme rozvíjacieho procesu by pedagógovia chceli pokračovať ďalej. Vďaka erudovanej lektorke Barbare Gurskej tak mohli získať prehľad v nových tanečných  a trendových technikách.