V dňoch 19.11.2016 - 20.11.2016 absolvovali naši pedagógovia tanca Ing. Martina Polanská a Ing. Alina Rudická tanečný worshop s názvom Skrížená myseľ - Mind Cross  v štúdiu Bralen v Bratislave.

Tento workshop pre učiteľov tanečného odboru, bol zameraný na ponuku nových metodických postupov založených na kreatívnom prístupe, ktoré umožňujú nielen rozvoj telesných zručností žiaka, ale aj myslenia o pohybe, pričom ide o vnútorné precítenie pohybu. Pestrá predstavivosť je sprievodcom autentického pohybu, v ktorom neustále skúma hĺbku zraku, sluchu, hmatu, čuchu, chuti okolitého sveta či sveta fantázie. V týchto improvizáciách tak nechali inštinkt prevziať kontrolu nad stereotypným myslením, dýchaním, prejavom a pohybom každodenného života. Pôvod hier pochádzal z detskej zábavnej hry. Účelom hier bolo prebudiť naše vizuálne zmysly. V hrách boli ustanovené pravidlá, podľa ktorých sme menili smer, formu, tvar, rytmus a dynamiku pohybu tela. Prostredníctvom týchto pravidiel mali možnosť tvoriť varianty hier, hrať sa s pohybom, čo si vyžadovalo neustále myslenie a čítanie z partnerovho tela.

Veríme, že worshop bol pre pedagógov náučný a všetky nadobudnuté znalosti a zručnosti uplatnia aj v praxi - na vyučovaní.