Víkend v znamení výtvarného umenia, tanca, hudby, tvorivosti a spolupráce. Takto môžeme opísať 2. a 3 december 2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej.

Hlavným cieľom dvojdňového sústredenie žiakov výtvarného a tanečného odboru v penzióne Tatrania v Starej Lesnej bola medziodborovú spoluprácu zvolaných umeleckých odborov, ktorá zahŕňala tvorbu rekvizít, kulís a choreografie na pripravovaný výchovný koncert SZUŠ Rosnička s názvom Cesta okolo sveta.

Vybraná skupinka žiakov výtvarného odboru (celkovo 25) z obcí:  Spišský Štiavnik, Spišský Štvrtok, Huncovce, Spišské Bystré a tanečného odboru (celkovo 11): Šuňava a Plaveč tvorilo tento krát na tému: Andalúzia - Španielsko pod vedením výtvarníkov: Mgr. Katarína Horníková, Mgr. Pavlína Gancarčíková, Mgr. Lenka Orolinová, Mgr. Martin Horváth a pod vedením pani učiteľky tanečného odboru: Agnesy Dlhej.

Žiaci VO vytvorili pre tanečníkov vejáre a kulisy so zreteľom na danú tému, výpovednú hodnotu a funkčnosť. Keďže sa celé naše sústredenie realizovalo v predvianočnom období, nemalú úlohu zohrali aj naše handmade Vianoce (príprava darčekov, objektov na výzdobu) Počas celého sústredenia sa tak 36 žiakov spolu so svojimi pedagógmi vzájomne dopĺňali. Či už išlo o kreatívne hry tanečníkov a výtvarníkov spolu alebo výrobu darčekov a ozdôb taktiež spolu. Výtvarníci pochopili myslenie tanečníkov a tanečníci zase myslenie výtvarníkov. Spolupráca sa tak vydarila, o čom svedčí aj sobotňajší záver, kde tanečníci predviedli svoju nacvičenú choreografiu počas dvoch dní a výtvarníci im odovzdali vejáre a kulisy, ktoré boli taktiež výsledkom dvojdňovej práce. Spokojnosť bola na strane všetkých ako u žiakov tak u pedagógov a pozitívne ohlasy máme aj zo strany rodičov.

Cieľ sme tak splnili a projekt sme úspešne zahájili. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie a pevne veríme v  skvelý záverečný výsledok nášho projektu ,,Cesta okolo sveta“