Koopekreativita - Naše handemade Vianoce - projet, ktorý začíname realizovať 2.12 - 3.12.2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej

V rámci dvojdňového sústredenia žiakov výtvarného a tanečného odboru v penzióne Tatrania v Starej Lesnej, sa spoločne pokúsime o medziodborovú spoluprácu zvolaných umeleckých  odborov. Našim cieľom  bude tvorba kostýmov, rekvizít a kulís na pripravovaný výchovný koncert SZUŠ Rosnička s názvom Cesta okolo sveta.

Vybraná skupinka žiakov výtvarného odboru z obcí: Spišský Štiavnik, Spišský Štvrtok, Huncovce, Spišské Bystré a tanečného odboru: Šuňava a Plaveč bude tvoriť tentokrát na tému: Andalúzia - Španielsko pod vedením výtvarníkov: Mgr. Kataríny Horníkovej, Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej, Mgr. Lenky Orolinovej, Mgr. Martina Horvátha a pod vedením pani učiteľky tanečného odboru: Agnesy Dlhej. Keďže sa to bude realizovať v predvianočnom období, nemalú úlohu zohrajú aj naše handmade Vianoce (príprava darčekov, objektov na výzdobu, )