Teach for Slovakia je projekt, ktorý pomáha deťom rozvíjať svoj talent, vedomosti, záujmy bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú, aká je ich minulosť, čím všetkým smutným si prešli. Jednoducho povedané deťom ťažko prispôsobivým alebo sociálne slabším. Tentokrát prišiel do Huncoviec.

Dňa 16.11.2016 prišli členovia Teach for Slovakia do ZŠ v Huncovciach, svoj talent tu predviedli aj naši žiaci SZUŠ Rosnička z hudobného a literárno dramatického odboru pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS. art. Nebolo to prvýkrát, čo naši žiaci vystupovali pre členov TFS. ich premiera bola v  v júni 2016 v Bratislave. Pod vedením pani učiteľky si žiaci pripravili niekoľko hudobných čísel na klavíri. Zazneli prednesové skladby, štvorručné hry, dokonca aj Duo- klavír, saxofón. Žiaci LDO sa predviedli  tancom. Najskôr to bol ľudový tanec dvoch žiačok – Danielky Polhošovej a Petry Karolovej , s klavírnym doprovodom nášho žiaka HO- Adama Polhoša.  Neskôr vystupoval celý tím žiakov s moderným tancom. Potlesk a pochvalné uznanie bol odmenou za ich prácu.

Myšlienka TFS je krásna, pretože každý a jeden z nás má právo na vzdelanie, na sebarealizáciu, na to, aby si ho ľudia vážili a rešpektovali. Dopracovať sa však k cieľu je na deťoch ale my sme tie „oporné múry“ o ktoré sa môžu oprieť, ktoré ich budú chrániť a hlavne pomáhať, keď si myslia, že budúcnosť sa zmeniť nedá.

Teach for Slovakia v Huncovciach Teach for Slovakia v Huncovciach Teach for Slovakia v Huncovciach