Dňa 27.10.2016 / Štvrtok sa žiaci našej školy z elokovaného pracoviska Spišská Teplica pod vedením p.u.  Ing. Martiny Polanskej zúčastnili predstavenia tanečného odboru Súkromného Konzervatória v Košiciach.

Hlavným cieľom akcie  bolo spoznať a vidieť možnosti ďalšieho vzdelávania po ukončení ZUŠ.

Program DOD bol nádherný. Žiaci mali možnosť vidieť tanečné ukážky z 3 základných predmetov ZUŠ / TO, konkrétne z klasického tanca, ľudového tanca a moderného tanca. Našich žiakov najviac fascinovali ukážky z ľudového tanca a to Tanec medzi črepinami. Išlo o veľmi rytmickú a veselú choreografiu, ktorú tancovali žiaci aj ako skupina aj ako pár, pričom tanec bol doprevádzaný hovoreným slovom a prvkami rytmiky.

Ďalšou zaujímavou choreografiou plnou citov a nádherných tanečných prvkov bola aj Tanec z lásky, išlo o ukážku zo súčasného tanca.