Október je mesiacom úcty k starším a pripomína nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť. Žiaci literárno dramatického a hudobného odboru v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce tak urobili pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

Popoludnie s vystúpením našich talentov sa konalo v utorok 18.10. 2016 v sále zabezpečenej starostom obce Huncovce. Učinkujúcimi boli žiaci LDO a HO z elokovaného pracoviska v ZŠ Huncovce, ktorí sa predviedli svojím tancom, spevom, hrou na klavíri i saxofóne.

HUDOBNÝ ODBOR bol zastúpený žiakmi: Sofia Krasuľová –Dva tance- Beethoven, štvorručná hra- Polonéza – Moskowskij s doprovodom Katky Žembovej, Lea Liptáková- River flows in you, Katka Žembová- A Thousand Years, Adam Polhoš-  dve ľudové piesne štvorručná hra- Mazurka- Moskowskij s doprovodom Kristiána Polhoša,  DUO- klavír( s doprovodom učiteľky), saxofón- Tri oriešky, Aleluja. Žiaci literárno dramatického odboru sa predviedli tanečnou choreografiou v kostýmoch našej školy.