V pondelok 17.10.2016 sa žiaci našej školy prezentovali na vystúpení ku Dňu úcty k starším v Červenom Kláštore, konkrétne v Dome Kultúry pod  vedením triednych učiteľov.

33 žiakov z elokovaných pracovísk Spišská Teplica, Spišský Štvrtok, Huncovce a Holumnica sa pod vedením svojich pedagógov: Ing. Martiny Polanskej, Vladimíra Plajdičku a Miroslavy Čenščákovej DiS.art. prezentovali tanečnými choreografiami ako aj hrou na klavíry. Hlavným cieľom akcie bolo spríjemniť popoludnie dôchodcom v obci Červený Kláštor. Program bol príjemne zladený a žiaci boli veľmi snaživí. Diváci ich za ich snahu a talent odmenili potleskom a sladkou odmenou od pána starostu.

Deň úcty k starším v Červenom Kláštore Deň úcty k starším v Červenom Kláštore Deň úcty k starším v Červenom Kláštore