Svojimi dielami ,,s témou 4 ročné obdobia“ opäť zvíťazili......

Podtatranské osvetové stredisko v Poprade už po 25.krát realizovalo výtvarnú súťaž Rómska paleta (medziokresná súťaž výtvarných prác rómskych žiakov zo ZŠ, ŠZŠ, ZUŠ okresov Kežmarok, Levoča a Poprad a tiež VII. ročník celoslovenskej a medzinárodnej súťaže pre rómskych žiakov ZŠ,  ŠZŠ, ZUŠ).

Porota sa stretla pri detských výtvarných prácach, ktoré sa tento rok niesli témou Štyri ročné obdobia.  Porotcovia  sa zhodli, že v roku 2016 prišlo do súťaže rekordné množstvo prác, z ktorých bolo zložité vybrať tie najpôsobivejšie, objavili sa nadrozmerné práce, na ktorých pracoval iba jeden či viac súťažiacich, kolektívy tried.  Obdiv si zaslúžia práce s rôznorodým technickým spracovaním, od ceruzy, tušu, cez koláže, hlinené výrobky, aj práce na dreve,  textile či hline...

Do súťaže sa zapojili aj žiaci SZUŠ Rosnička v elokovaných pracoviskách ZŠ Huncovce a ZŠ Ihľany, pod vedením  p.uč. Mgr. Kataríny Horníkovej a p.uč. Pavlíny Gancarčíkovej , a to prinieslo svoje ovocie: celkovo 5 čestných uznaní.

Počet škôl, zúčastnených v 1.kategórii (do 10 rokov) bol 83, a prihlásilo  sa 499 prác.  

Počet škôl, zúčastnených v 2.kategórii (od 11 rokov)  bol 106 a prihlásilo sa 645 prác.

Medzi žiakmi SZUŠ Rosnička v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce získali čestné uznanie v 1. kategórii: Karin Karolová, Stanka Polhošová a kolektívna práce: Ivana Trnková a Samuel Badžo, Viktória Polhošová a Braňo Mišalko. V elokovanom pracovisku ZŠ Ihľany  čestné uznanie v 2. kategórii získal: Peter Mišalko.

Výstava  v priestoroch POS Poprad, Sobotské námestie 1729/4 Poprad potrvá od 3.10.2016 do 31.10.2016. Potom bude  inštalovaná aj vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.   Práce z uplynulých ročníkov zdobia oddelenia NsP Poprad.     

Každá práca si zaslúži uznanie  pre pedagógov, ktorí sa deťom venujú,  aj rómskym deťom a ich fantázii, trpezlivosti a  talentu. Veríme, že náš úspech a uznanie z roka na rok, nás posunie opäť o krok vpred. http://www.osvetapoprad.sk/romska-paleta.phtml?id3=92469