Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.

Dňa 8.6.2016 svoj talent pod vedením pedagógov výtvarného odboru (Mgr. Kataríny Horníkovej, Mgr. Pavlíny Gancarčíkovej, Mgr. Lenky Orolinovej, Mgr. Martina Horvátha a Mgr. Beáty Petrasovej) odprezentovalo vyše 600 žiakov našej školy z rôznych elokovaných pracovísk.

V penzióne Tatrania v Starej Lesnej tak kresby, maľby, grafiky či papierové sochy plné tvorivosti a detskej fantázie rozjasnili tváre všetkých prítomných a za ich účasť ďakujeme. Slávnostnú vernisáž otvorila svojim príhovorom pani riaditeľka Mgr. Melánia Sopková a vystúpenia žiakov hudobného a tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Huncovciach pod vedením p.učiteľky Miroslavy Čenščákovej.