Zlaté, strieborné aj bronzové...všetky tieto ocenenia si vytancovali tanečníci SZUŠ Rosnička na tohtoročnom festivale detského nefolklórneho tanca ,,Deň tanca 2016“ vo Svite.

     Dňa 28.4.2016 (štvrtok) sa 11 žiakov 4.a 6.ročníka z elokovaného pracoviska Spišské Bystré pod vedením učiteľky tanca Marianny Bodyovej zúčastnilo Festivalu detského nefolklórneho tanca Deň tanca 2016 v Dome kultúry vo Svite. Choreografiu „Užívam si“ (súťažná kategória veľká choreografia s počtom členov od 11 do 25 žiakov – tanečné kluby a ZUŠ-ky, juniorská veková kategória) porota ocenila zlatým pásmom.

     Svoj prvý úspech zožalo aj 10 tanečníčiek z elokovaného pracoviska v Holumnici. V danej kategórii získali bronzové miesto. Súťaže sa zúčastnili po prvýkrát a mali možnosť vidieť vystúpenia vyspelých kolektívov, ktoré sú členmi súťaže už viac rokov. Žiačky vystúpili so súťažným scénickým  tancom : A láska zachráni svet. Ich tanečný výkon považuje trénerka tanca Anna Klempárová za brilantný, po stránke pohybovej, rytmickej a výrazovej. Vybraná hudba bola dynamická, dramatická a pre tento tanec po stránke výberu, spĺňala všetky predpoklady pre danú choreografiu.  Choreografia sa odlišovala od iných tradične opakovaných tanečných štýlov pomerne výrazne svojou myšlienkou, vizážou aj kulisami.

Tešíme sa na ďalšie úspechy.