XIX.ročník celoslovenského dvojdňového seminára pre pedagógov výtvarnej výchovy -  Bienále Výtvarné alternatívy Považská Bystrica 2016

V dňoch 29.4 až 30.4. sa pedagógovia výtvarného odboru- Mgr. Orolinová, Mgr. Horníková, Mgr. Gancarčíková zúčastnili po prvýkrát celoslovenského dvojdňového semináru v Považskej Bystrici s názvom Výtvarné alternatívy. Organizátorom tohto podujatia bola už devätnásty krát Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici. Stretlo sa tu 90 výtvarných pedagógov z celého Slovenska.

Metodickou náplňou tohto semináru boli pracovné dielne a prednášky pod vedením lektorov Mgr. Daniely Čarnej, PhD. a PhDr. Edity Vološčukovej, PhD.

V prvý deň sme absolvovali zaujímavú prednášku s galérijnou pedagogičkou Danielou Čarnou, ktorá pôsobí v Dome Umenia- Kunsthalle Bratislava. Ponúkla nám veľa inšpirácií ako kreatívne pracovať s deťmi na vyučovaní. Nešlo o techniky, ale o nápady, ktoré nám pomôžu urobiť vyučovaciu hodinu zaujímavejšou. Napríklad: vžiť sa do role človeka, ktorý navždy odchádza z domu a na druhej strane, človek, ktorý vlastní toľko materiálnych vecí a ktoré v skutočnosti nepotrebuje. Pocity preniesť na papier a vcítiť sa do kože utečencov, ktorí z hodiny na hodinu prídu  úplne o všetko. Touto aktivitou nás priblížila k výstave  s názvom Strach z neznámeho, ktorá aktuálne prebieha v Dome Umenia v Bratislave.Je plná aktivít s detským príjemcom, ktoré sme si vyskúšali aj my. ( kresba zajaca detským rukopisom, odevy z alobalovej fólie...).

V popoludňajších hodinách sme sa zúčastnili na pracovnej tvorivej dielni pod vedením lektorky Edity Vološčukovej, ktorá pôsobí na prešovskej univerzite v Prešove. Predstavila nám prácu s textilným dizajnom s názvom Ecodyeing ( farbenie papiera a textílií s ekologickým materiálom bez použitia chemikálií). Nešlo len o teoretickú rovinu, ale aj o praktickú, kde sme experimentovali s rôznymi prírodnými materiálmi a  drobným kovovým odpadom. Naučili sme sa novú zaujímavú ekologickú techniku farbenia, ktorú môžeme použiť na hodinách výtvarnej.

Vyvrcholením dňa bola vernisáž a recepcia súťaže Bienále Výtvarné alternatívy 2015 ( súťaž, ktorú organizuje  Zuš I. W. K.). Vystavujúcimi školami boli  Zuš M. Stibora Olomouc, Zuš L. Árvaya Žilina a Zuš V. Vančury Háj ve Slezsku.

Druhý deň pokračoval opäť prednáškou Daniely Čarnej, v hlavnej úlohe dieťa, moderné umenie a galérie. Priblížila ako prilákať detského diváka do galérie moderného umenia a ako s ním pracovať (ukážky práce s deťmi na rôznych výstavách).

Okrem toho, že sme si z tohto seminára odniesli mnoho inšpirácií, nápadov, spoznali sme aj prácu iných pedagógov, nadviazali sme kontakty a priateľstvá, a spoznali aj fungovanie hosťujúcej Zušky I. W. K., ktorá má dlhoročnú tradíciu.