Dňa 26.04.2016 sa našich 13 žiakov z elokovaného pracoviska zo Spišskej Teplice zúčastnilo regionálnej nefolklórnej tanečnej súťaže Deň tanca, ktorá sa konala vo Svite.

Žiaci pod vedením pani učiteľky Ing. Martiny Polanskej predviedli detskú tanečnú choreografiu s názvom Jabĺčko v súťažnej kategórii D2 // 9- 11 rokov – formácie ZUŠ, kde v konkurencii 12 choreografii získali krásne 2. miesto.

Treba podotknúť, že naši žiaci boli v tejto kategórii najmladší účastníci, pretože až 50 percent z nich ešte stále spadá do kategórie D1 // 6 – 8 rokov // !

Táto súťaž bola prvou skúsenosťou týchto žiakov s vystupovaním mimo svojej obce a priniesla mnoho pozitívnych reakcií a skvelých tanečných výkonov.