Dňa 14.02.2017 sa v priestoroch elokovaného pracoviska ZŠ Vrbov uskutočnila otvorená hodina tanečného odboru.

Žiaci tretieho ročníka tanečného odboru sa predviedli pod vedením pani učiteľky Ing. Aliny Rudickej.  Desať žiakov ukázalo ako prebieha ich vyučovacia hodina a následne sa odprezentovalo tanečným vystúpením
pod názvom “ Valčík snežienok” Vystúpenie našich žiakov zožalo potlesk od rodičov a obecenstva.