Talent je dar. Jeden je ním obdarený viac, iný menej. U každého ho však treba odhaliť a rozvíjať. Inak sa neprebudí a časom sa vytratí. Nie je podstatné, kde dieťa žije. Záleží iba na tom, či má kto jeho talent objaviť, podchytiť a ďalej rozvíjať.

Našou snahou preto je prísť medzi deti aj v tých najodľahlejších obciach, ktoré sú ochudobnené o vymoženosti väčších miest a nemajú vytvorené podmienky pre záujmové vzdelávanie v umeleckých odboroch. Už pri prvých kontaktoch hľadáme deti, ktoré sú v niektorej oblasti výnimočné, alebo majú záujem v niektorej oblasti získať niečo viac.

Možno z nich nikdy nebudú špičkoví umelci, ale výchova k umeniu a výchova umením im rozhodne poskytne veľa cenných návykov, ktoré uplatnia v každodennom živote.Súkromná základná umelecká škola Rosnička poskytuje umelecké vzdelanie žiakom so záujmom a predpokladmi pre umelecké vzdelanie od 01. 09. 2009. Výučba sa rozbehla v troch umeleckých odboroch: tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom a od 01. 09. 2011 sa k nim pridal aj odbor hudobný.