Tanečný

 • ,,Pre deduškov a babičky"

  Už tradične je mesiac október venovaný úcte k našim starým rodičom. Vystúpenie si tak pre nich pripravili aj žiaci Hudobno - pohybovej prípravy a Hudobného odboru v MŠ Huncovcve pod vedením pani učiteľky Miroslavy Čenščákovej DiS.art.

 • „Doktor Coppelius a bábiky“ vo Vrbove

  V stredu 20.12.2017 sa žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska vo Vrbove, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička, zapojili do vianočného koncertu , kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • „Tanečný workshop pre tanečných pedagógov“

  V dňoch 3.2 - 5.2.2017 sa pedagógovia tanečného odboru: Agnesa Dlhá a Vladimír Plajdičko zúčastnili ,,Tanečného workshopu pre tanečných pedagogóv"  v Žiline.

 • Aj v Plavči sa deň matiek oslavoval tancom

  Dňa 08.05.2016 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“.

 • ČAS V POHYBE (4 ročné obdobia)

  Dňa 22.12.2012 sa pod vedením pani učiteľky Mgr. Ivany Martinkovej predviedli svojim tanečným vystúpením aj žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Spišskom Bystrom. Publikum tak malo možnosť vidieť proces vzniku tanečnej choreografie, tanečného diela pri ktorej bola ukázaná rôznorodosť tanečných techník.

 • Dance

  Study of dance requires not only talent but also self-discipline, endurance and diligence. Eventhough is the motion the most liked activity. We teach them to use to motion for expression of their feelings, moods, dramatic situations or their own phantasy.

  During the study go the children trough all kinds of dance: folklore, classic, creative, modern, jazz, and others.

 • Deň matiek

  Dňa 01.05.2016 - nedeľa sa počas programu materskej škôlky ku „Dňu matiek„ odprezentovali žiačky nultého ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok pod vedením p. učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Deň matiek aj v znamení tanca

  Dňa 17.05.2016 sa žiaci TO v Huncovciach pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili predstavenia venované mamám „Deň Matiek“.

 • Deň matiek oslávili aj prezentáciou tanečného a výtvarného umenia

  Dňa 19.05.2017 sa žiaci prípravného ročníka TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili verejného predstavenia venované predovšetkým mamám, babičkám i verejnosti pod názovm „Ďeň Matiek“.

 • Deň matiek v Čirči

  Dňa 24.05.2017 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“

 • Deň matiek v Holumnici

  V utorok 16.5.2017 sa  žiaci  tanečného odboru z elokovaného pracoviska v Holumnici, pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička zapojili do koncertu organizovaného ku Dňu matiek, kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Deň matiek v Huncovciach

  Dňa 6.mája 2016 sa deň matiek oslavoval aj v elokovanom pracovisku ZŠ Huncovce, pod vedením p.uč. Miroslavy Čenščákovej.

 • Deň matiek v Plavči

  Dňa 21.05.2017 sa žiaci TO v Plavči pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili školského predstavenia venované „Dňu Matiek“.

 • Deň matiek v Spišskej Teplici

  Dňa 14.05.2017 v nedeľu sa počas programu základnej školy ku dňu matiek v dome kultúry odprezentovali žiačky 1.A, 2.A, 3.A, 4.A  ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišská Teplica pod vedením pani učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Deň matiek v Spišskom Bystrom

  Dňa 6.5.2016 (piatok) sa žiaci elokovaného pracoviska Spišské Bystré zúčastnili programu MŠ a ZŠ Spišské Bystré pri príležitosti krásneho sviatku Deň matiek.

 • Deň matiek v Spišskom Štvrtku

  Dňa 14.05.2017 v nedeľu sa počas programu materskej školy ku dňu matiek v dome kultúry odprezentovali žiačky nultého ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok pod vedením pani učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Deň matiek v Šuňave

  Dňa 14.05.2017 sa žiaci 3. a 5.ročníka  TO pod vedením p.učiteľky A.Dlhej zúčastnili verejného predstavenia venované mamám i verejnosti pod názovm „Ďeň Matiek“.

 • Deň otvorených dverí – Súkromné konzervatórium Kataríny Sninskej

  Dňa 27.10.2016 / Štvrtok sa žiaci našej školy z elokovaného pracoviska Spišská Teplica pod vedením p.u.  Ing. Martiny Polanskej zúčastnili predstavenia tanečného odboru Súkromného Konzervatória v Košiciach.

 • Deň otvorených dverí v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok

  Vo štvrtok 23.3.2017 bolo v elokovanom pracovisku Spišský Štvrtok rušno. Niežeby to tak inokedy nebolo, no v tento deň otvorila Základná škola Spišský Štvrtok svoje brány širokej verejnosti,  hlavne predškolákom – budúcim prvákom a ich rodičom.

 • Deň tanca aj v réžii tanečníkov zo Spišskej Teplice

  Dňa 26.04.2016 sa našich 13 žiakov z elokovaného pracoviska zo Spišskej Teplice zúčastnilo regionálnej nefolklórnej tanečnej súťaže Deň tanca, ktorá sa konala vo Svite.

 • Deň tanca Svit 8.3.2018

  Žiaci tanečného odboru z elokovaného pracoviska Plaveč pod vedením p.uč. Agi Dlhej sa dňa 8.marca 2018 predstavili na nadregionálnej prehliadke nefolklórneho tanca v troch tanečných kategóriách:

 • Deň tanca v Plavči

  Posolstvom Medzinárodného dňa tanca je oslava tanca, zjednotenie všetkých jeho foriem, zvýraznenie jeho schopnosti spájať ľudí, prekročiť tak napríklad aj vekové bariéry a sprostredkovať bohatstvo rôznych tanečných foriem. A práve takýto deň zažili žiaci tanečného odboru v Plavči.

 • Deň úcty k starším v Červenom Kláštore

  V pondelok 17.10.2016 sa žiaci našej školy prezentovali na vystúpení ku Dňu úcty k starším v Červenom Kláštore, konkrétne v Dome Kultúry pod  vedením triednych učiteľov.

 • Deň úcty k starším v Holumnici

  Vo štvrtok 26.10.2017 sa  žiaci  tanečného odboru z elokovaného pracoviska Holumnica pod vedením pána učiteľa Vladimíra Plajdička zapojili do koncertu organizovaného ku Dňu úcty k starším, kde svojím tanečným umením prispeli a obohatili slávnostný program.

 • Doktor Jajbolí v Štátnom divadle Košice

  Košice sa tento krát stali inšpiráciou aj pre našich tanečníkov. Reč je o Štátnom divadle Košice a baletnom predstavení Doktor Jajbolí.

 • Festival moderného tanca v Bojniciach aj s našimi tanečníkmi

  Dňa 15.4.2016 (piatok) sa žiaci 4.a 6.ročníka z elokovaného pracoviska Spišské Bystré, pod vedením učiteľky tanca Marianny Bodyovej zúčastnili Festivalu moderného tanca v Bojniciach.

 • Hodina tanečného odboru - prípravné štúdium Plaveč

  Hodina TO v Plavči - prípravné štúdium.

 • Hodina tanečného odboru v Spišskom Štvrtku

  Dňa 27.04.2017  sa žiaci 2.ročníka  zo základnej školy prezentovali na otvorenej hodine tanečného odboru v učebni tanečného odboru v Spišskom Štvrtku, pod  vedením triednej učiteľky Ing. Martiny Polanskej.

 • Koopekreativita - Naše handemade Vianoce

  Víkend v znamení výtvarného umenia, tanca, hudby, tvorivosti a spolupráce. Takto môžeme opísať 2. a 3 december 2016 v penzióne Tatrania v Starej Lesnej.

 • MATUS

  Dňa 25.05.2016 - streda sa počas programu základnej školy v talentovej súťaži ZŠ v Spišskom regióne pod názvom „ MATUŠ , odprezentovali žiaci nultého, druhého a štvrtého ročníka tanečného odboru v elokovanom pracovisku Spišská Teplica pod vedením p.učiteľky Ing. Martiny Polanskej