ZŠ Švábovce

  • OPEN ZUŠ – výstavno – edukačný projekt pokračuje

    V nedeľu 15.4.2018 v popoludňajších hodinách to v ZŠ Švábovce žilo umením. V rámci výstavno – edukačného projektu OPEN ZUŠ sa predviedli žiaci výtvarného a hudobného odboru spolu so svojimi pedagógmi. Výstavno – edukačný projekt OPEN ZUŠ priniesol prezentáciu výtvarného odboru na verejnosti formou výstavy a tvorivých workshopov pre žiakov a rodičov. Sprístupnil ukážky z hodín hudobného odboru: klavír, husle a gitara a tiež spevu. Hlavnou dominantou bolo na základe ukážok práce našej ZUŠ získať nových talentovaných žiakov.

  • Pozvanie k účasti na III. ročníku výtvarnej súťaže ,,V RÍŠI DIVOV"

    Súkromná základná umelecká škola Rosnička Červený Kláštor 63, 059 06 Červený Kláštor, Vás pozýva k účasti na III. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaže ZUŠ „V RÍŠI DIVOV “

  • Vernisáž koncoročnej výstavy Prezentujeme náš talent

    Hudba, tanec ale najmä výtvarné diela v takomto duchu sa niesla vernisáž s názvom Prezentujeme náš talent.